Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Distanční výuka 4.třída

  

Distanční výuka 4.třída

ROZVRH HODIN 4.r. - online výuka.pdf

TÝDEN 18.1. - 22.1.2021

18. a 19.1. AJ

opakování - ústně při hodině + jako do AJ-Š (do pátku -Teams): 

18.1.4R-opak.LIKE.jpg; 18.1.4R-opak.Don´t LIKE.jpg18.1.4R-opak.SOME.jpg18.1.4R-opak.ANY.jpg

18 nahoře - Hodiny (celá, půl): T1.JPGT2.JPG (zápis do AJ-Š) 

 

Hodiny - procvičování:

Hodiny - DÚ do AJ-Š (do pondělí - Teams): T5-DÚ.JPG 

PS 21/1 1-27 Happy Street 2 Third Edition.mp3

PS27 říkanka Eggs and bread 1-33 Happy Street 2 Third Edition.mp3

18.1. ČJ Pád podstatných jmen  UČ:str.49 cv.5  dokončení

                                                        PS:str.38 cv.1,2             PS:str.39 cv.3

 

TÝDEN 11.1. - 15.1.2021

11.1. a 12.1. AJ

opakování slovíčka 11.1.AJ4-My shopping list.jpg

Some/any - neurčité množství: zápis + DÚ 11.1.AJ4-some-any1.jpg

procvičování some/any: 11.1.AJ4-some,any2.jpg

PS19/2

11.1.AJ4-some,any3.pptx.JPG

12.1.AJ4-I-some-any.jpg

PS20

video Slovíčka - jídlo (food): k procvičování známých i naučení se nových slov

https://www.youtube.com/watch?v=qh-H7c1VSgw

https://www.youtube.com/watch?v=ROl8kRESCvM

https://www.youtube.com/watch?v=y6MM_21MH08

11.1. ČJ Rod a číslo podstatných jmen PS:str.37 celá

12.1. MA Písemné odčítání větších čísel (bez přechodu)  UČ:str.60cv.1   PS:str.28 cv.12,13,14,15

13.1. ČJ Pád podstatných jmen UČ: str.48  skloňování (naučit se pádové otázky)  UČ.str.49 cv.5 DO SEŠITU

                                                      PS:str.38 cv.7

13.1. VLA Orientace v krajině  PS:str.10      UČ:str.20-22 ( výpisky - světové strany, směrová růžice)

14.1. PŘ Společenstvo Lidská obydlí - rostliny UČ24-26

k prohlédnutí: SÚ.JPGLO1.JPGLO2.JPGLO3.JPGLO4.JPGLO5.JPGLO6.JPGLO7.JPGLO8.JPGLO9.JPG

LO10.JPGLO11.JPGLO12.JPGLO13.JPG;  

zápisky: obrázek SÚ+LO1; z ostatních JENOM nadpis skupiny rostlin a 2 zástupce 

14.1. MA Písemné odčítání větších čísel (s přechodem) UČ:str.61 cv.1

  PS:str.27 cv.11,    PS:str.28 cv.16     PS:str.29 cv.18

15.1. KONZULTACE - ČJ - PS:str.40 ( ke každému obrázku vymysli 2 věty + nadpis )

                                    MA - PS:str.28 cv.17         PS:str.29 cv.19,20,21,22

 TÝDEN 4.1. - 8.1.2021

4.1. a 5.1. AJ 

Opakování - slovíčka UČ17+slovníček Shopping list  

Sloveso LIKE (mít rád) - zápis do AJ-ŠLike1.jpgLike2.jpg

ústní procvičování Like-procvič..pptx

DÚ říkanka - jen čtení: I like pizzas (ze 3.třídy): 2-06 Happy Street 1 New Edition.mp3

DÚ poslech UČ16 Shopping for Mum1-22 Happy Street 2 Third Edition.mp3 

Co mají/nemají rádi Greg a jeho mamka? (společná kontrola v úterý)

video: He/she likes/doesn´t like https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4

video: I like/I don´t like https://www.youtube.com/watch?v=W_siaVSv3Qs

PS18/1 1-23 Happy Street 2 Third Edition.mp3

věty podle zaškrtnutých obrázků z PS18/1 sepsat do AJ-Š (celkem 16 vět - He/She likes/doesn´t like)

a poslat v Teams ke kontrole.

PS18/2 (společná kontrola)

4.1. ČJ  Stavba slova - opakování   PS:str.19 celá, str.20 cv.5 hotovo, cv.4 dokončit za DÚ (příště kontrola)

5.1. MA Sčítání čísel větších než 10 000 (bez přechodu) UČ:str.57cv.1   PS:str.24 cv.9,10  PS:str.26 cv.1,2,3

6.1. ČJ Rod podstatných jmen  UČ:str.46    PS:str.36 celá

6.1. VLA Nad mapou ČR  UČ:str.17,18,19    PS:str.9

7.1.

UČ 22/23 Bezobratlí - zápis 7.1.Bezobratlí.jpg 

UČ 34-36 Příroda v zimě Zima1.JPGZima2.JPGStopy.jpgKrmítko1.jpgKrmítko2.JPGKrmítko3.JPG

- UČ36/1 Stopy; Pozorování ptáků na krmítku - Kteří ptáci tam létají?

7.1. MA Sčítání čísel větších než 10 000 (s přechodem) UČ:str.58 cv.1    PS:str.26 cv.6

                                                                                                                        PS:str.27 cv.7,8,9,10

8.1. KONZULTACE

 Vypracujte: ČJ - UČ:str.47 cv.3  DO SEŠITU
                                  str.47 cv.6 DO SEŠITU ( slova napište do tří sloupečků, první nadepište TEN,
druhý nadepište 
                                                                     TA, třetí TO - SLOVA ROZDĚLÍTE DO SLOUPEČKŮ PODLE RODU )
                      MA - UČ:str.58 cv.5  DO SEŠITU  ( pouze tři sloupečky )

 

 

TÝDEN 14.12. - 18.12.

14.12. celodenní projekt - Malý zpracovatel odpadů

16.12. ČJ Zdvojené souhlásky  PS:str.18 celá,  UČ:str.24 cv.4,6,7  DO SEŠITU

16.12. Plazi a obojživelníci - zápisky z učebnice; videa (vlevo v menu)

Vývojový cyklus žáby.jpg

17.12. MA Čísla větší než 10 000  PS:str.24 cv.1,2,3,4,5,6,7,8     UČ:str.50 cv.1  

17.12. VLA Ochrana přírody  UČ:str.36,37   PS:str.22,23  dokončit   PS:str.24,25

 

TÝDEN 7.12. - 11.12.

7.12. ČJ bě/bje, vě/vje, pě , zdvojené souhlásky  PS:str.16 cv.1, str.17 cv.2,3 (kontrola) 

                                                                                  UČ: str.22 ZÁPIS cv.2 ústně, cv.3  DO SEŠITU

7.12. AJ PS11/1 poslech 1-15 Happy Street 2 Third Edition.mp3

               UČ 17 nová slovíčka Shopping list - do slovníčku + pracovní list Shopping list.jpg

Opakovací videa v menu vlevo.

8.12. Ryby UČ21 + video (v menu vlevo) + pracovní list RYBY.pdf

8.12. MA Písemné dělení UČ:str.42,43  příklady

9.12. ČJ TEST, zdvojené souhlásky  PS: str.18

10.12. MA TEST

10.12. VLA Nerostné bohatství, průmysl UČ:str.33,34,35    PS:str.21,22

11.12. AJ Vánoční texty T1.JPGT2.JPG 

11.12. ČJ Zdvojené souhlásky  PS:str.18 (kontrola)

 

TÝDEN  30.11. -  4.12.

3.12. MA Písemné dělení  PS:str.22 cv.6,7,8   PS:str.23 cv.9,10,11,1

3.12. VLA Půda a zemědělství ČR UČ: str.31,32   PS:str.19,20

TÝDEN 23. - 27.11.

23.11. ČJ Slovní druhy TČJ4 - 23.11.2020.pdf

24.11. MA Písemné dělení TMA4 - 24.11.2020.pdf

24.11. AJ UČ11 Have you got/Has she-he got? SLOVESO-mít(to HAVE GOT).jpgMe.JPGShe-he.JPG 

Úkol 24.11. AJ4-Dú-sourozenci.jpgPS11/2 (Teams do 27.11.)

25.11. ČJ Slovní druhy  TČJ4 - 25.11.2020.pdf

25.11. VLA Vodstvo ČR, počasí  TVLA4 - 25.11.2020.pdf

26.11. MA Písemné dělení  TMA4 - 26.11.2020.pdf

26.11. Ptáci UČ20

samostatné opakování předchozích kapitol od str.11 (houby, rostliny, savci)

27.11. KONZULTACE  KONZULTACE 4.pdf

 

TÝDEN 16.-20.11.

16.11. ČJ Vyjmenovaná slova po Z  TČJ4 - 16.11.2020.pdf

17.11. AJ online hodina nebude - státní svátek

opakování do AJ-Š: 17.11. Ajčísla-opak.jpg 

18.11. ČJ Vyjmenovaná slova po Z,F  TČJ4 - 18.11.2020.pdf

18.11. VLA Vodstvo ČR - mapa  TVLA4 - 18.11.2020.pdf

19.11. MA Dělení jednociferným činitelem TMA4 - 19.11.2020.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w

19.11. PŘ Živočichové 1 UČ18-19; opakování kapitol Rostliny 

20.11. KONZULTACE T konzultace4.pdf

 

 

TÝDEN  9.11. - 13.11.

9.11.  ČJ  Vyjmenovaná slova po  V  TČJ4 - 9.11.2020.pdf

10.11. AJ AJ1-4.r.10.11..jpgAJ2-4.r.-10.11..jpgAJ3-4.r.-10.11..jpg   

poslech PS16/3 říkanka: 1-21 Happy Street 2 Third Edition.mp3

10.11. MA Písemné násobení  TMA4 - 10.11.2020.pdf

11.11. ČJ  Vyjmenovaná slova po P,S,V  TČJ4 - 11.11.2020.pdf

11.11. VLA Vodstvo ČR  TVLA4 - 11.11.2020.pdf

12.11. PŘ Květ a plod Květy.jpgOpylení.JPGPlod1.JPGPlod2.JPG 

12.11. MA  Písemné násobení TMA4 - 12.11.2020.pdf

 

________________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK 

 Vyjmenovaná slova po B PČJ4 - 19.10.2020.pdf

Vyjmenovaná slova po B  PČJ4 - 21.10.2020.pdf

Vyjmenovaná slova po L  PČJ4 - 23.10.2020.pdf

 Týden od 26.10.

Vyjmenovaná slova po M  PČJ4 - 26.10.2020.pdf

Hezké podzimní prázdniny

Týden od 2.11.

Opakování - vyj.slova po B,L,M PČJ4 - 2.11.2020.pdf

Vyjmenovaná slova po P  PČJ4 - 4.11.2020.pdf

Vyjmenovaná slova po S  PČJ4 - 6.11.2020.pdf

 

VLASTIVĚDA

Povrch ČR  PVLA4 - 22.10.2020.pdf

Malé opakování o České republice  https://youtu.be/V4ghHtPetpo

Naši sousedé, státní hranice  https://www.youtube.com/watch?v=98RSpaa89mA

Povrch ČR - procvičování  PVLA4 - 5.11.2020.pdf

 

MATEMATIKA

Počítáme s kalkulačkou   PMA4 - 20.10.2020.pdf

Písemné sčítání  PMA4 - 21.10.2020.pdf

 Písemné odčítání  PMA4 - 22.10.2020.pdf

 Týden od 26.10.

Písemné násobení  PMA4 - 27.10.2020.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=BvTMA2yyB9E

Hezké podzimní prázdniny

Týden od 2.11.

Písemné násobení (těžší)  PMA4 - 3.11.2020.pdf

Písemné násobení (těžší)  PMA4 - 4.11.2020.pdf

https://youtu.be/DzP_HcUeDho

https://youtu.be/-J51knzsXMY

Písemné násobení - procvičování  PMA4 - 5.11.2020.pdf