Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Distanční výuka 5.třída

Distanční výuka 5.třída

TÝDEN 13.9 - 17.9.2021

13.9. ČJ Vyjmenovaná slova, koncovky pod.jmen,ě/je

UČ:str.10 cv.20,21 + str.11 cv.22         PS:str.3 cv.2 

13.9. MA Násobení dvojciferným činitelem

PS:str.6 cv.16,19 + str.7 cv.21,23,26

 13.9. AJ Greetings and introduction

UČ4-5 slovní zásoba, rozhovory; PS2/1

 14.9.

UČ11 Voda

https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0

 UČ 12 Vzduch

15.9. ČJ Shoda podmětu s přísudkem

UČ:str.11 cv.23 + str.12 celá            PS:str.6 DÚ

15.9. MA Násobení dvojciferným činitelem

UČ:str.13 cv.3,5        PS:str.7 cv.22,23,25 + sloupec

16.9. MA Písemné dělení

UČ:str.15 cv.6     PS:str.8 cv.27

16.9. VLA Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Karlovarský kraj

UČ:str.28,29, str.6,7

 17.9. ČJ Stavba slova

UČ:str.13,14           PS:str.7 cv.1,2,3,4

 

TÝDEN  6.9. - 10.9.2021

3.9. a 6.9. ČJ Opakování 4.ročníku

UČ:str.4,6 ústně        PS:str.2 celá + str.3 cv.1 + str.4 cv.3,4

2.9. a 6.9. MA Opakování 4.ročníku

UČ:str.5,6 ústně         PS:str.3 celá + str.4 cv.7,9

6.9. a 10.9. AJ

opakování Anglická abeceda, hláskování UČ10

opakování slovíček podle abecedy (LIST)

 7.9.

Opakování

Živá a neživá příroda UČ9

8.9. a 10.9. ČJ Shoda podmětu s přísudkem, doplňování písmen do textu

PS:str.3 cv.2 + str.4 cv.5,6 + str.5 cv.7,8

 8.9. a 9.9. MA Rozvinutý zápis čísla, zaokrouhlování, písemné násobení

PS:str.4 cv.8,10 + str.5 pouze sloupec + str.6 cv.14,15,17,18,20

9.9. VLA Opakování 4.ročníku + Jihočeský kraj

PS:str.2 - 6     UČ:str.28,29 

 

 

 

 

 

14.6. a 18.6. AJ 

Procvičování slovesa Can - PS 49/3; 51/5

Pracovní list - části těla

popis postavy (I; he/she)

14.6. ČJ  Závěrečné opakování

         PS:str.39 cv.5,6,7,8 + str.40 cv.9,10,11,12 

15.6. MA  Zaokrouhlování desetinných čísel, závěrečné procvičování

         PS:str.29 cv.8,9 + str.31 cv.9,10,11 + str.37,38

15.6. ČTENÍ  Deník malého poseroutky

15.6. Rozmnožovací soustava

opakování - křížovky

16.6. ČJ  Opakování

         UČ:str.139,141

17.6. MA  Závěrečné opakování

         PS:str.32 - 39

17.6. VLA  Cesta k demokracii ( 2.část )

          PS:str.27,28

 

TÝDEN  7.6. - 11.6.2021

 7.6. ČJ  Přímá a nepřímá řeč, Stavba věty - opakování

         PS:str.35 cv.1 úkoly + str.36 cv.1

8.6. MA  Sčítání, odčítání a porovnávání desetinných čísel

        UČ:str103 cv.1,2,4       PS:str.28 celá + str.29 cv.7,10 + str.30 celá

8.6. ČTENÍ  Deník malého poseroutky

8.6. Nervová soustava, kresba nervové buňky a obratle

9.6. ČJ  Závěrečné opakování      PS:str.37 celá

 10.6. MA  Zaokrouhlování desetinných čísel

         PS:str.30 celá + str.31 cv.6,7,8         UČ:str.104 cv.1,2,6

10.6. VLA  Cesta k demokracii (1.část)

         UČ:str.51 - 54   výpisky       PS:str.26

 

https://youtu.be/Lq9ZdA9OKgo

https://youtu.be/9jVzchPmkqo

 

https://youtu.be/FQ3UKqG0YkI

https://youtu.be/ms4dkoCythI

7.6. a 11.6. AJ

Město - slovíčka a předložky PS 46/2, 47/4, 50/3, 51/4

Sloveso Can - oznamovací věta a otázky s krátkou odpovědí UČ 59; PS 48/1,2, 49/4

 11.6. ČJ  Závěrečné opakování        PS:str.38 cv.2,3,4

TÝDEN  31.5. - 4.6.2021

 31.5. ČJ  Věta jednoduchá a souvětí

          UČ:str.133 cv.3 + str.136 cv.4 + str.135  zápis

31.5. a 4.6. AJ Her town

UČ 56 slovíčka, poslech 2-33 Project 1 Third Edition Class CD.mp32-34 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

PS 46/1

opakování - pracovní list (bydlení - texty, my town, osmisměrka)

PS 47/3

1.6. Kožní soustava UČ 61

video (jen pro zajímavost) https://www.youtube.com/watch?v=7lg7NG0GxJE

 1.6. MA  Soustava souřadnic, opakování geometrie

        PS:str.55 cv.1,2,3 + str.56 cv.1,2,3,4,5,6

1.6. ČTENÍ  Jak jsme tátovi vybrali nevěstu, Deník malého poseroutky

2.6. ČJ  Věta jednoduchá a souvětí        PS:str.34 cv.1,2,3

2.6. MA  Desetinná čísla - úvod    UČ:str.100 cv.3,5,6        PS:str.26 cv.1,2,3,4

3.6. MA  Desetinná čísla, porovnávání, sčítání

         UČ:str.101 cv.10 + str.102 cv.1,2          PS:str.27 cv.5,6,7,8,9,10

3.6. VLA  2.světová válka      UČ:str.47,48,49,50     Výpisky(samostatná práce)

4.6. ČJ  Přímá řeč   UČ:str.137       PS:str.35 cv.1

TÝDEN 24.5. - 28.5.2021

24.5. AJ

práce s videem - slovíčka Dům, nábytek:  https://www.youtube.com/watch?v=5b--wk0rn6A

PS 45/2 there is/are

 24.5. ČJ  Shoda přísudku s podmětem - nevyjádřený podmět

          UČ:str.131 cv.5,8     PS:str.31 cv.1,3,4,5

25.5. Sluch UČ 59 + čich, chuť UČ 60

Sluchové ústrojí (pro zajímavost) https://www.youtube.com/watch?v=etk83xl9CvY

3D model https://www.youtube.com/watch?v=UP3gyB2P7eQ

 25.4. MA  Povrch krychle a kvádru

          UČ:str.142 cv.3 +  str.144 cv.3       PS:str.53 cv.1,2,3

25.4. ČTENÍ  Léčení špagetismu

 26.5. ČJ  Shoda přísudku s několikanásobným podmětem stejného rodu

          UČ:str.132 cv.1,2          PS:str.27 cv.28 cv.31 cv.2 + str.32 cv.1,2  nahoře

26.5. MA  Násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem

           UČ:str.103 cv.2 + str.104 cv.5         PS:str.34 cv.1,2,3,6

27.5. MA  Povrch krychle a kvádru, dvojciferné dělení

         PS:str.54 cv.4.5.6.7

27.5. VLA  Konec první republiky, Druhá světová válka

         UČ:str.45,46,47   

28.5. AJ

PS 45/3,4

PS 50/1

   28.5. ČJ  Shoda přísudku s podmětem různého rodu

     UČ:str.133 cv.3        PS:str.32 cv.1,2

TÝDEN  17.5. - 21.5.2021

 17.5. ČJ  Přísudek několikanásobný, slovesný x jmenný se  sponou

           PS:str.29 cv.1,2,3,4 + str.30 cv.1,2 nahoře   UČ:str.128  ZÁPIS

17.5. a 21.5. AJ

PS 43/5,6,7,8 + doplňující materiály k předložkám

UČ 54-55 slovíčka, vazba there is/are: 2-28 Project 1 Third Edition Class CD.mp32-29 Project 1 Third Edition Class CD.mp3;

2-31 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

AJ-Š: UČ 54/5

PS 44

18.5. Zrak UČ 58 

https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg

pohled očima zvířat https://www.youtube.com/watch?v=88qn2ouDsW4

oční vady https://www.youtube.com/watch?v=iGmZymBOPds 

 18.5. MA  Obvod a obsah obrazců, tělesa

           PS:str.50 cv.1,2,3,4,5,6 + str.51 cv.2,4      UČ:str.140

18.5. ČTENÍ   Zlatý medailista Frantík Pepík,     Volání divočiny

19.5. ČJ  Přísudek rozvitý

          UČ:str.129 cv.2,3         PS:str.30 cv.1,2,3

19.5. MA  Povrch krychle, kvádru - síť těles

          PS:str.51 cv.1,3  + str.52 cv.1,2,3

 20.5. MA  Dělení dvojciferným dělitelem - procvičování

 20.5. VLA  Konec první republiky

                    vyplnění ofocených pracovních listů

21.5. ČJ  Shoda podmětu s přísudkem

          UČ:str.130  ZÁPIS + cv.1,3

TÝDEN  10.5. - 14.5.2021

10.5. ČJ  Nevyjádřený a několikanásobný podmět

         PS:str.27 cv.1,2,3,4      UČ:str.125  ZÁPIS      

10.5. AJ

UČ 52/1,2,3a; 53/3b, 4a

PS 42/1,3,4; 43/5

11.5. MA - GEO   Obsah obdélníku a čtverce

         PS:str.47 cv.1,2,3

11.5. ČTENÍ    Pověst o pražském Golemovi, O škole, Psohlavci

 11.5.

Vylučování a vylučovací soustava UČ + PS

12.5. ČJ  Podmět  několikanásobný a rozvitý

         PS:str.28 cv.1,2 + cv.1 dole        UČ:str.126 ZÁPIS  +  cv.3,4

 13.5. MA - GEO  Obsah čtverce a obdélníku

          PS:str.48 cv.5,6,7,8,9 + str.49 cv.11,12

13.5. VLA  První Československá republika

          UČ:str.41 - 44      PS:str.25

14.5. AJ

AJ5-předložky1.jpgAJ5-předložky2.jpg

PS 43/7

 14.5. ČJ  Přísudek slovesný + jmenný se sponou

          PS:str.28 cv.2,3 + str.29 cv.1         UČ:str.127    ZÁPIS

TÝDEN  3.5. - 7.5.2021

 3.5. ČJ  Příslovce, druhy příslovcí

               UČ:str.120,121,122         PS:str.25 cv.1,2,3 + cv.1,2 dole

3.5. AJ

opakování otázek s Do/Does

PS 40/2

UČ 50/4a poslech + do AJ-Š 50/4b 2-21 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

4.5.

Pyramida výživy UČ 56, PS 27/4

video https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs

 4.5. MA - GEO  Obvod čtverce, obdélníku

        UČ:str.134, 135       PS:str. 45 cv.1,2,3,4  +  sloupeček

4.5. ČTENÍ      O Vyšším Brodě,  Volání divočiny

 5.5. ČJ  Věta a základní větné členy

         UČ:str.123 ZÁPIS + str.121 cv.5   DO SEŠITU

          PS:str.26 cv.1,2,3

5.5. MA - GEO    Obvody geometrických útvarů

           PS:str.46 cv.5,6,7,8,9,10,11 + dělení

6.5. MA - GEO  Obsah čtverce a obdélníku

           UČ:str.137 cv.2 + str.138 cv.4

6.5. VLA  První světová válka     UČ:str.38 - 40     PS:str.23,24

7.5. AJ

opakování - otázky Present simple

PS 41/4

Slovíčka My room - UČ 52/1 2-23 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

 7.5. ČJ  Podmět vyjádřený a nevyjádřený      UČ:str.124  ZÁPIS     PS:str.27 cv.1

TÝDEN  26.4. - 30.4.2021

 26.4. ČJ  Druhy číslovek, skloňování základních číslovek

UČ:str.114,115           PS:str.22 cv.1,2,3,5

UČ:str.116,117           PS:str.23 cv.1

26.4. AJ

opakování 26.4.AJ5-otázky.jpg

PS 40/1; 41/3

UČ 47/4,5 Present simple tense: Wh-questions

 27.4. MA - GEO   Konstrukce čtverce a obdélníku, Osově souměrné útvary

UČ:str.129,130          PS:str.41,42           UČ:str.131,132

27.4. ČTENÍ  Založení hradu Veveří, Volání divočiny

27.4. Zuby, zubní prevence

UČ 56

opakování probraných soustav PS 24/1; 25/6; 26/1,2; 28/1,3

 28.4. ČJ  Číslovky - opakování    PS:str.23 cv.2,3,4,5 + str.24 cv.1,2,3

                                                         UČ:str.117 cv.4  DO SEŠITU

29.4. MA - GEO  Osová souměrnost    PS:str.43 cv.1,2,3,4 + str.44 cv.5,6,7

29.4. VLA  První světová válka      UČ:str.38,39,40        PS:str.23,24

30.4. AJ

PS39/4,5 tvorba otázek

 30.4. ČJ  Poštovní poukázka     UČ:str.119        PS:str.24 cv.1 dole

TÝDEN  19.4. - 23.4.2021

 19.4. ČJ  Zájmena - opakování     UČ:str.109 cv.2  DO SEŠITU + str.110 cv.3,4,5,6,7   ÚSTNĚ

                                                          PS:str.19 cv.1,2 dole + str.20 cv.3,4 + popis vaření

 19.4. AJ Present simple tense - questions

UČ 46/1,2; 47/3

PS 38/1,2,3

20.4. Trávicí soustava

UČ 55

video: https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0

 20.4. MA  Zlomky, dvojciferné dělení   PS:str.23 cv.8,9,10 + další příklady na dělení

20.4. ČTENÍ   O šípkové Růženě, Volání divočiny

 21.4. ČJ  Číslovky   UČ:str.112  ZÁPIS      PS:str.21 cv.1,2

21.4. MA  Sčítání zlomků   UČ:str.95 cv.18 + str.96 cv.21        PS:str.24 cv.12,13,15,16 + str.25 cv.17

22.4. MA  Odčítání zlomků   UČ:str.96 cv.24 + str.97 cv.27

                                               PS:str.24 cv.14  +  str.25 cv.18,19,20,21,22

22.4. VLA  Češi a Němci    UČ:str.37 + výpisky      PS:str.22

23.4. AJ

opakování - slovíčka + otázky s Do/Does 23.4.AJ5.jpg

říkanka https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/ive-got-big-red-bike

 23.4. ČJ  Druhy číslovek   PS:str.21 cv.1 dokončit        UČ:str.113 ZÁPIS  + cv.2

TÝDEN  12.4. - 16.4.2021

12.4. ČJ  Zájmeno mě/mně

          UČ:str.103 ZÁPIS,   str.103 cv.3  ÚSTNĚ,    str.104 cv.4   DO SEŠITU

          PS:str.18 cv.1,2,5,6

12.4. AJ opakování Present simple tense

PS 36/1,2,3,4; 37/5,6 + doplňkový materiál

13.4. Srdce a oběhová soustava

54-55

opakování PS Svalová soustava

videa:

https://www.youtube.com/watch?v=1Z3nSM0Kfms

https://www.youtube.com/watch?v=XbE5uhiYJn0

https://www.youtube.com/watch?v=wiA-O_Z5dVY (jen část) 

13.4. MA  Dělení dvojciferným činitelem    PS:str.18cv.2 (dokončit), cv. 3,5

                 Zlomky    UČ:str.92   ZÁPIS + cv.2,3,4   

13.4. ČTENÍ   Vašnosta všech vašnostů,      Komár, lev a pavouk 

14.4. ČJ  Zájmena sebou/s sebou, ji,ni/jí,ní,  my,vy

               UČ:str.104  ZÁPIS + cv.6  DO SEŠITU,      PS:str.18 cv.3,4

                UČ:str. 105 cv.7  ÚSTNĚ        UČ:str.106 cv.9,10,11   ÚSTNĚ + cv.11  DO SEŠITU

15.4. MA  Výpočet části celku   UČ:str.93 cv.6,8,9       PS:str.22 cv.1,2,3,4,5,6 + str.23 cv.7

15.4. VLA  Národ sobě   UČ:str.33,34,35      PS:str.20,21

15.4. PČ https://cz.pinterest.com/pin/383157880805060671/

16.4. AJ 

opakování; UČ 45/8 a,b 2-14 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

 16.4. ČJ  Přivlastňovací zájmena   UČ:str.107 cv.1, str.108 cv.4  + ZÁPIS       PS:str.19 cv.1,2,3

ROZVRH HODIN 5.r. - online výuka.pdf

TÝDEN 5.4. - 9.4.2021    5.4. Velikonoční pondělí

6.4. MA  Písemné dělení dvojciferným činitelem

PS:str.6 cv.10
     str.7 cv.11,12,13
     str.9 cv.9
     str.9 cv.12    DOMÁCÍ ÚKOL

 6.4. VLA  Život v Čechách za průmyslové revoluce

Historie Jindřichova Hradce -     https://youtu.be/BRAWlvr--CI

UČ:str.31,32
PS:str.19   DOMÁCÍ ÚKOL

7.4. ČJ  Skloňování osobních zájmen

PS:str.17 cv.1a,1b,1c,1d,1e,1f
UČ:str.103 cv.1,2   ÚSTNĚ

7.4. opakování kosterní, svalová a dýchací soustava

8.4. AJ Free time

44 - slovíčka, texty

PS36/1,2

8.4. MA  Dělení dvojciferným činitelem

PS:str.9 cv.12
     str.11 cv.11
     str.13 cv.8

 9.4.  KONZULTACE - MA   PS:str.6 cv.9     PS:str.13 cv.8 (poslední příklad)

                                             PS:str.15 cv.10         PS:str.17 cv.9 (dodělat dělení)

TÝDEN  29.3. - 2.4.2021   1.4. - 2.4. Velikonoční prázdniny

29.3. AJ

PS34/1,2 a 35/3,4

Přítomný prostý čas ve 3. os.j.č.

UČ43/6 poslech (společná kontrola příští čtvrtek) 2-09 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

29.3. ČJ  Zájmena

UČ:str.101  ZÁPIS
UČ:str.101 cv.2,4   ÚSTNĚ
PS:str.16 cv.1,2
KVÍZ - SLOVESA (vše)

30.3. MA  Písemné dělení dvojciferným činitelem

PS:str.5 cv.2,3
     str.6 cv.6

 30.3. VLA Revoluční rok 1848      https://youtu.be/FF08ZP0J6_E

UČ:str.29,30     PS:str.18  DOMÁCÍ ÚKOL

Opište si do modrého sešitu výpisky:  REVOLUČNÍ ROK 1848.pdf

KVÍZ - NA CESTĚ K POKROKU 

31.3. Dýchací soustava

52

 (společná kontrola) 31.3.DÚ.jpg

videa (jsou sice pro osmáky, ale i vy tu najdete základní informace k zopakování)

https://www.youtube.com/watch?v=aDnGTQ9Q8BM&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=_VRZWbg0Mro&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=9 

31.3. ČJ  Druhy zájmen

PS:str.16 cv.3,4,5
UČ:str.102 cv.2
PS:str.17 cv.1

 TÝDEN  22.3. - 26.3.2021

22.3. AJ

kontrola DÚ

UČ 42 My day - slovíčka 2-06 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

poslech 2-07 Project 1 Third Edition Class CD.mp3 

22.3. MA Podmiňovací způsob

PS:str.12 cv.1,2
UČ:str.97   ZÁPIS
      str.97 cv.2  ÚSTNĚ
                cv.3   DO SEŠITU
KVÍZ - SLOVESA - URČOVÁNÍ OS.,Č.,ČASU

23.3. MA  Dělení dvojciferným činitelem

UČ:str.67 cv.4   DO SEŠITU
PS:str.5 cv.1   DOMÁCÍ ÚKOL

 23.3. VLA  Národní obrození    https://youtu.be/80E6-2MyGo0

PS:str.15,16
UČ:str.26,27,28
PS:str.17   DOMÁCÍ ÚKOL

24.3. Svalová soustava

51; zápisky S1.jpgS2.jpgS3.jpg

video: Svaly a tuky  https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4

  (Teams - do pátku): PS 21/1,2,3

24.3. ČJ  Slovesa - opakování

PS:str.13 cv.1,2  nahoře
               cv.1  dole
PS:str.14 cv.2

25.3. AJ 

My day - opakování slovíček my day.pdf

UČ43 Přítomný prostý čas, cv. 3b a 5a

25.3. MA Dělení dvojciferným činitelem

PS:str.5 cv.1   kontrola DÚ

26.3. KONZULTACE - MA   PS:str.6 cv.5

                                     ČJ   PS:str.14 cv.3,4,6,7

 TÝDEN  15.3. - 19.3.2021

15.3. AJ

41/4c: věty do AJ-Š  2-04 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

15.3. ČJ Oznamovací způsob - čas minulý

UČ:str.93  ZÁPIS
      str.94 cv.2,3   ÚSTNĚ
PS:str.11 cv.1, 1a, 1b, 1c

16.3. MA  Práce s daty

UČ:str.91
PS:str.20 cv.1,2,3
KVÍZ - ZAOKROUHLOVÁNÍ NA STOVKY

 16.3.VLA Manufaktury a první stroje

UČ:str.21 - 24
PS:str.15  DOMÁCÍ ÚKOL

Opište si do modrého sešitu výpisky:  MANUFAKTURY A PRVNÍ STROJE.pdf

17.3.

popis jednotlivých částí kostry UČ 49-50

17.3. ČJ  Rozkazovací způsob

PS:str.11 cv.1d,2,3
UČ:str.95   ZÁPIS
      str.95 cv.2   DO SEŠITU
                cv.3   ÚSTNĚ
KVÍZ - PŘÍDAVNÁ JMÉNA i/y

18.3. AJ

text AJ5-text.pdf

video k textu (delší verze) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/one-moment-around-the-world

PS33/3

PS33/4,5 (společná kontrola)

18.3. MA  Dělení dvojciferným činitelem

UČ:str.66 cv.2   DO SEŠITU

19.3. KONZULTACE -  MA  UČ:str.66 cv.2 (poslední sloupeček)

                                     ČJ  UČ:str.96 cv.5   DO SEŠITU

                                            PS:str.12 cv.3,4

 

 TÝDEN  8.3. - 12.3.2021

8.3. AJ5

opakování+ (Teams do pátku) 8.3.AJ5-sentences1.jpg

Time 1. část UČ 40 + 8.3.AJ5-time1.jpg

8.3. ČJ  Oznamovací způsob, čas přítomný

UČ:str.88   ZÁPIS
      str.88 cv.2   DO SEŠITU
PS:str.9 cv.1,2,3,4,5

9.3. MA  Jednotky - opakování

PS:str.16 cv.3
     str.17 cv.8,12
     str.18 cv.1,4,6,7
PS:str.17 cv.9 ( násobení) , cv.10   DOMÁCÍ ÚKOL
     str.18 cv.2 (násobení)  DOMÁCÍ ÚKOL
KVÍZ - ZAOKROUHLOVÁNÍ NA DESÍTKY

 9.3. VLA  Život na vesnici a ve městě

UČ:str.17,18, 19,20             PS:str.14 DOMÁCÍ ÚKOL

Vypracujte TEST Z VLASTIVĚDY a odešlete do neděle 14.3.  Test z vlastivědy č.2.pdf 

10.3.

Úvod do biologie člověka UČ 48, PS 20

Opěrná soustava - úvod (zápisky) 10.3.kostra-úvod.jpg

inspirativní videa:

Úvod do biologie člověka https://www.youtube.com/watch?v=_1WVG9D-G7Y 

Kostra - animace Notre squelette.mp4

Byl jednou jeden život: Kosti (animované)

https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok&list=PLXkA6SvogZFsro5cOPiQcy1CHMjSLOQq7&index=20 

10.3. ČJ Oznamovací způsob - čas budoucí

UČ:str.90  ZÁPIS
      str.90 cv.1,2  DO SEŠITU
PS:str.10 cv.1,2,3,4
KVÍZ - DRUHY PŘÍD.JMEN

11.3. AJ TIME 

zápis do AJ-Š 11.3.AJ5-TIME.jpg

PS 32/1,2

Teams: odevzdání do neděle - 2 obdržené kopie s hodinami

11.3. MA Aritmetický průměr

UČ:str.90 cv.1,5,6
PS:str.19 cv.1,2,3,6

Podívejte se na video (dělení dvojciferným činitelem)  https://youtu.be/Lmypj5RJAG4

12.3. KONZULTACE - MA    PS:str.19 cv.4,5, + sloupeček

                                      ČJ   UČ:str.91 cv.6    DO SEŠITU

 

 

TÝDEN 22.2. - 26.2.2021

AJ + PŘ Kontrola sešitů před prázdninami (AJ-Š + AJ-PS; PŘ - školní poznámkový sešit)

Krabice před školou: Čtvrtek 7:00 -  15:00 nebo Pátek 7:00 - 13:00

22.2. AJ 

opakování: AJ-Š věty 22.2.AJ5-věty.pdf

kontrola DÚ - poslech UČ 38

DÚ1 AJ-Š věty: 22.2.AJ5-DÚ.pdf

DÚ2 AJ-Š text 22.2.AJ5-PROJECT.pdf

22.2. ČJ Slovesa - osoba,číslo,čas

UČ:str.83 cv.8 DO SEŠITU
uč:STR.85,86   ZÁPIS
UČ:str.86 cv.3   DO SEŠITU (určování os.,č.,času)

23.2. MA Jednotky objemu

PS:str.13 cv.9
UČ:str.83 cv,1 ÚSTNĚ
               cv.4  DO SEŠITU
PS:str.14 cv.1,2,3,4

23.2. VLA Doba osvícenská

UČ:str.15,16
PS:str.12

 Opište si do modrého sešitu výpisky:  DOBA OSVÍCENSKÁ.pdf

24.2.

UČ 43-44 Zoologické a botanické zahrady 17.2.PŘ5-ZOO.pdf

UČ 47 Společné znaky živočichů

PS 19/1 

24.2. ČJ Slovesný způsob

PS:str.8 cv.1 nahoře
UČ:str.87  ZÁPIS
PS:str.8 cv.1,2  dole

25.2. AJ

UČ 39 písnička s doplňováním 1-82 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

UČ 36 Schools in England and Wales

Úvod - What´s the time? (opakování - celá hodina a půlhodina) Snímek2.JPG

25.2. MA Jednotky obsahu

PS:str.14 cv.5
PS:str.15 cv.8,9,11,13
UČ:str.86  ZÁPIS
      str.87 cv.9   DO SEŠITU
PS:str.16 cv.1,2,5

26.2. KONZULTACE - MA  PS:str.15 cv.12,   PS:str.16 cv.4,6,7

                                    ČJ  UČ:str.67 cv.3 ( doplňte chybějící písmena, podtrhněte rovnou čarou PODMĚT

                                                                    a vlnovkou podtrhněte PŘÍSUDEK (sloveso))

TÝDEN 15.2. - 19.2.2021

15.2. AJ

kontrola DÚ: PS30/1;  11.2.AJ5-DÚ-rozvrh.jpg

PS 29/3, 30/3

UČ 35/4

PS 28/1, 2

15.2. ČJ Přídavná jména přivlastňovací

PS:str.6 cv.2
     str.7 cv.4
UČ:str.79  ZÁPIS
      str.80 cv.2

16.2. MA Jednotky času, hmotnosti

PS:str.10 cv.6
PS:str.11 cv.7,9,10,12,13
PS:str.11 cv.8 + sloupeček   DOMÁCÍ ÚKOL
UČ:str.80,81   ÚSTNĚ

16.2. VLA Ve školních lavicích

UČ:str.12,13,14
PS:str.10,11

17.2.

dokončení Antarktida (viz. předchozí týden)

UČ 41-42 Přizpůsobivost rostlin a živočichů A1.JPGA2.JPG

(Teams - pátek) PS 7/11,12 - zadání: 17.2.PŘ5-DÚ.pdf

17.2. ČJ Přídavná jména - opakování

PS:str.6 cv.1,2 nahoře
     str.7 cv.3
UČ:str.82 cv.6   DO SEŠITU

18.2. AJ

kontrola DÚ PS 28

38/1,2

PS 29/4 

poslech UČ 38/4 (společná kontrola) 1-81 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

18.2. MA Jednotky hmotnosti

PS:str.12 cv.1,2,3,4,5,6
PS:str.13 cv.11

 19.2. KONZULTACE - MA  PS:str.13 cv.10, PS:str.14 cv.6,   PS:str.15 sloupeček

                                     ČJ  ofocené papíry - květiny (ě, je, mě, mně) + žáby (předložky s,z)

         TEST  Z  VLASTIVĚDY !!!!!  ODEVZDAT DO PÁTKU  26.2.

          TEST z VLASTIVĚDY.pdf

 

 TÝDEN 8.2. - 12.2.2021

8.2. AJ

ústní opakování slovíček 8.2.AJ5-words.jpg

33/4

PS 26/2; 27/3,4; 31/4,5

slovníček - nová slovíčka UČ 34/1 1-75 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

8.2. ČJ Příd. jména tvrdá 

                  UČ:str.74 cv.4   ÚSTNĚ
                        str.75 cv.5   ÚSTNĚ
                   PS:str.4 cv.1,3,4
                   PS:str.5 cv.5   DOMÁCÍ ÚKOL

9.2. MA Jednotky délky  

PS:str.7 cv.15
UČ:str.74 cv.4,7  ÚSTNĚ
PS:str.8 cv.1,2,3,4,5
PS:str.8 cv.6    DOMÁCÍ ÚKOL
PS.str.7   sloupeček    DOMÁCÍ ÚKOL

9.2. VLA Život v baroku  

UČ:str.10 - 11
PS:str.8,9
Na webových stránkách si opište výpisky  Ve školních lavicích - DOMÁCÍ ÚKOL ( do modrého sešitu )

10.2 PŘ 

Polární podnebný pás UČ40 dokončení příští týden

zápisky PP1.JPGPP2.JPGPP3.JPGPP4.JPGPP5.JPGPP6.JPGPP7.JPG

10.2. ČJ Procvičování příd.jmen tvrdých a měkkých

PS:str4 cv.5
UČ:str.75 cv.7  DO SEŠITU  cv.8 ÚSTNĚ
PS:str.5 cv.4
PS:str.6 cv.1
 

11.2. AJ

PS 30/2; 29/3 (zatím jen názvy předmětů)

34/2 rozvrh + UČ35 - obrázky s texty

DÚ1 do sešitu AJ-Š si připravte svůj běžný školní rozvrh v angličtině

DÚ2 PS30/1

11.2. MA Jednotky času

PS:str.9 cv.8,10
UČ:str.77  zelená tabulka + cv.4  ÚSTNĚ
PS:str.10 cv.1,2,3,5

12.2. KONZULTACE - MA  PS:str.9cv.7,11,13 + sloupeček

                                    ČJ  OFOCENÉ PAPÍRY - had, krokodýl, medvěd ( otevřete si k tomu učebnici na poradu )

 

 TÝDEN 1.2. - 5.2. 2021

1.2. a 4.2. AJ

opakování-video: členy a/an/the https://www.youtube.com/watch?v=WHV76RsHFk0

opakování: slovíčka + otázky s Have got 1.2.AJ5-opak.jpg

37/7

PS25/3,4,5

text 1.2.AJ5-Has got.pdf

1.2. ČJ Druhy příd.jmen  PS:str.3 cv.1 celé

            Skloňování příd.jmen měkkých  UČ:str.77  ZÁPIS

2.2. MA Písemné dělení jednocif.dělitelem   PS:str.3 cv.1,2,3       PS:str.3 cv.4+sloupeček  DOMÁCÍ ÚKOL

                                                                          PS:str.4 cv.5,10

2.2. VLA Doba pobělohorská   UČ:str.6,7
                                                    PS:str.6
                                                    UČ:str.8,9  přečíst za DOMÁCÍ ÚKOL
                                                    PS.str.7  DOMÁCÍ ÚKOL

3.2. Mírný pás - lesy UČ38

zápis les-z1.JPGles-z2.JPG

obr. les1.JPGles2.JPGles3.JPGles4.JPGles5.JPGles6.JPGles7.JPGles8.JPGles9.JPGles10.JPGles11.JPG

les12.JPGles13.JPG

minireferát PŘ5-referát10.2..pdf

3.2. ČJ Skloňování příd.jmen měkkých a tvrdých  UČ:str.77 cv.2 DO SEŠITU
                                                                                     UČ:str.78 cv.4,5 ústně
                                                                                     PS:str.5 cv,1,2,3
                                                                                     UČ:str.73,74  ZÁPIS PODLE ŽLUTÝCH TABULEK
                                                                                     UČ:str.74 cv.2   DO SEŠITU

4.2. AJ

text + poslech 32 1-72 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

UČ33 adjectives (přídavná jména) - slovíčka 4.2.AJ5-adj1.JPG4.2.AJ5-adj2.JPG 

PS26/1

4.2. MA Písemné dělení jed.činitelem, násobení dvoj.činitelem, +, - 

                 PS:str.4 cv.8,9,11
                       str.6 cv.4,7,8
                       str.7 cv.14 dokončit

5.2. KONZULTACE - MA  PS:str.4 cv.6,7        PS:str.7 cv.14  DOKONČIT

                                   ČJ  PS:str.4 cv.2,6

                                          OFOCENÉ PAPÍRY - OPICE - zdvoj.souhlásky  d,dd

                                                                             LEGUÁN - zdvoj.souhlásky  j,jj

                                                                             KVĚTINY - zdvoj.souhlásky  z,zz,zs

TÝDEN 25.1. - 29.1.2021

25.1. AJ

opakování slovíčka Pets UČ30 (hláskování)

PS24/1,2

30/2,3,4 Otázky se slovesem have got + krátké odpovědi

zápis (otázka+krátká odpověď) 25.1.AJ5-have got otázka.jpg

25.1. ČJ Stavba slova - opakování   PS:str.24 celá

               Přídavná jména   UČ:str.69,70     UČ:str.70cv.7 DOMÁCÍ ÚKOL

26.1. MA - GEO Trojúhelník, trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku

                           PS:str.44, 45, 46

26.1. VLA Sousední státy ČR - dokončení

                  Rakousko  UČ:56,57   PS:str.43 celá + ofocený list
                  Německo  PS:str.42 kontrola
                  Polsko       PS:str.41 kontrola
                  Slovensko PS:str.40 kontrola,  ofocený list - kontrola

27.1.

Mírný pás - stepi UČ39 St1.JPGSt2.JPG; St3.JPG; St4.JPGSt5.JPG.

zápisky St1    

video Mongolská step - koně Převalského https://www.youtube.com/watch?v=jVsGme_vHv0

video2 Divocí koně https://www.youtube.com/watch?v=hw0Hep1BxbY

27.1. ČJ Druhy přídavných jmen  PS:str.2 cv.1,2      PS:str.2 cv.2a,3  DOMÁCÍ ÚKOL   PS:str.3 cv.4

                                                         UČ:str.71  ZÁPIS      UČ:str.71 cv.2   DO SEŠITU

                                                         UČ:str.72 cv.4  DOMÁCÍ ÚKOL

28.1. AJ

ústní opakování + DÚ (Teams do pondělí) 28.1.AJ5-have got-be-opak..jpg 

31/5,6 ústně

28.1. MA - GEO Čtverec, úhlopříčky ve čtverci  PS:str.47,48

                                                                                PS:str.47,44  sloupečky   DOMÁCÍ ÚKOL

 

TÝDEN 18.1. - 22.1.2021

18.1. AJ

opakování - kladné tvary slovesa HAVE GOT; ústně 18.1.AJ5-have got.pdf

PS 22/1,2; 23/4

- PS22/3

29 - záporné tvary slovesa HAVE GOT14.1.AJ5-have got.jpgzápis do slovníčku

UČ 29/4a převést do záporu, 29/7a (ústně)

18.1. ČJ Psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě   UČ:str.38  ZÁPIS     UČ:str.28 cv.3     UČ:str.39 cv.5

                                                                      PS:str.21 cv.1,2,3

19.1. MA - GEO Osa a střed úsečky, grafický součet a rozdíl úseček, rovnoběžky, kolmice

                           PS:str.37,38,39

19.1. VLA  Naši sousedi - Polsko, Německo  UČ:str. 52 - 55  + vyplněné ofocené papíry (Polsko, Německo)

20.1. Subtropický pás (Středomoří) UČ36-37

ST1.JPGST2.JPGST3.JPGST4.JPGST5.JPGST6.JPGST7.JPGST8.JPGST9.JPGST10.JPG

zápisky: ST1

video https://www.youtube.com/watch?v=h6yDi2XUDeU 

minireferáty na příští hodinu 28.1.Minireferáty.pdf

20.1. ČJ Psaní skupin mě/mně  UČ:str.39  ZÁPIS    PS:str.21 cv.4,5     PS:str.22 cv.7

21.1. AJ slovesa to have got + to be 

PS23/5,6,7

procvičování opak1.jpg;

(Teams - do pondělí) opak2.jpg 

30 slovíčka Pets 1-68 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

21.1. MA - GEO Rovinné geometrické útvary  PS:str.41 cv.1,3,4

                           Kružnice a kruh  PS:str.42  celá      PS:str.43 cv.5,6

22.1. KONZULTACE - MA: PS:str.39 sloupečky,  PS:str.41 cv.2,5    PS:str.43 cv.7

                                     ČJ: PS:str.22 cv.6,8    PS:str.23 cv.1 doplnit (1b,1c )   +   2 vzkazy

 

TÝDEN 11.1. - 15.1. 2021

11.1. AJ samostatná práce (není online hodina) - kontrola ve středu 13.1.

PS 18/2,3 rozhovory

PS21/5 otázky s Wh- 

PS 21/4 opakování (his - jeho, he´s - on je)

28/1 napište si slovíčka do slovníčku a poslechněte si je 1-63 Project 1 Third Edition Class CD.mp3  

11.1. ČJ Předpony s-, z-, vz-  UČ:str.34,35 modré tabulky    PS:str.19 celá

12.1. MA Opakování aritmetiky PS:str.32 cv.2,5,6,7,8

12.1. VLA Vodstvo a podnebí Evropy  UČ:str.61 - 63    PS:str.45,46

13.1. PŘ UČ35

savana S1.JPGS2.JPGS3.JPGS4.JPGS5.JPG

poušť P1.JPGP2.JPGP3.JPG

zápisky S1+P1+5 zástupců rostlin a živočichů; Živoč-savana-poušť.pdf

videa

poušť-živočichové: https://www.youtube.com/watch?v=mXLhvjOV4TQ 

poušť-výsadba stromů:  https://www.youtube.com/watch?v=QnSJdOzN6Vw

africká savana: https://www.youtube.com/watch?v=x4eBC6zoXkY 

 13.1. ČJ Předložky s,z  UČ:str.36 ZÁPIS (modrá a žlutá tabulka)  UČ:str.36 cv.2 DO SEŠITU

                                         PS:str.20 celá

13.1 a 14.1. AJ

kontrola PS; opak. WH- questions

UČ28

sloveso Have got (mít) 14.1.AJ5-have got.jpg (do slovníčku si napište kladné tvary slovesa ve všech osobách)

videa

https://www.youtube.com/watch?v=ssJI-SO5lXA 

https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI;  

 14.1. MA - GEO Bod, úsečka, přímka, polopřímka, střed a osa úsečky     UČ:str.119,120

                                                                       PS:str.35 celá,     PS:str.36 cv.5,6       PS:str.37 cv.1

15.1. KONZULTACE   MA - PS:str.32 cv.1,3,4     PS:str.35,37  sloupečky

TÝDEN 4.1.-8.1.2021

4.1. AJ

Opakování ústní: Be questions + short answers

Question words 1 ústně: QW1.JPG

https://www.youtube.com/watch?v=FKol8wznKXs

https://www.youtube.com/watch?v=ACpMCzzHHYg 

https://www.youtube.com/watch?v=iZk-WVKOHDw

Question words 2 zápis do AJ-ŠQW2.JPG 

UČ23/4b ústně 

DÚ: UČ 22/3a,b poslech: 1-56 Project 1 Third Edition Class CD.mp3; 

do AJ-Š odpovězte celou větou na otázky 1-6 (na základě poslechu + přečtení textu) - společná kontrola ve čtvrtek  

4.1. ČJ  Přídavná jména odvozená příponou -ský  UČ:str.30,   PS:str.17 celá,   UČ: str.32

5.1. VLA Výpisky - povrch a vodstvo Evropy IMG_20210104_180102.jpg

                                                                            IMG_20210104_180102.jpg       (kliknutím na obrázek si ho zvětšíte) 

                                Poloha a povrch Evropy   UČ:str.58,59   PS:str.44     

5.1. MA Písemné násobení trojciferným činitelem  PS:str.29 cv.3,4

                                                              Domácí úkol  PS:str.30 cv.8 

6.1. PŘ UČ34-35 Tropický podnebný pás - Tropické deštné lesy

video Tropické deštné lesy https://www.youtube.com/watch?v=64qe5btNZiE

obrázky 

P1.JPGP2.JPGP3.JPGT1.jpgT2.JPG; T3.jpgT4.JPGT5.JPGT6.JPGT7.JPGT8.JPGT9.JPGT10.JPG

zápisky P1, P3, T1 + 5 druhů živočichů a 5 druhů rostlin Seznam R+Ž.pdf

6.1. ČJ Předpony s-, z-, vz-  UČ:str.33 zápis + cv.5,6,7   DO SEŠITU

7.1. MA Počítání s čísly většími než milion PS:str.30 cv5,6,7,8,10    PS:str.31 cv.15,16

7.1. AJ 

ústní procvičování 7.1.AJ5 Question words-procvič..jpg;

PS19/5

19/6 (společná kontrola v pondělí)

8.1. KONZULTACE  Vypracujte: MA - PS: str.30 sloupeček
                                                                     str.31 cv.11,14
                                                                     str. 31 cv.13 (můžete použít kalkulačku - dobrovolné, jen kdo chce )

                                                    

 TÝDEN  30.11.- 4.12.

30.11. ČJ Podst. jména - opakování  UČ:str.66 cv.7 DO SEŠITU, PS: str.39 cv.1,2,4

30.11. AJ 

  • ústní opakování - slovíčka rodina; přivlastňování; sloveso to be; otázky a krátké odpovědi se slovesem to be
  • PS 17/5,6; 20/2
  • příprava na projekt My family - UČ27 : do 14.12. zpracovat krátké povídání o rodině, podobně jako v projektu About me (v rámci možností představit členy rodiny, co kdo má rád a rád dělá, domácí mazlíčci ... - na A4 nebo A3 papír, přikrelit obrázky...)
  • vypracování listu My family.pdf

1.12. UČ31 - Země a její pohyby 

1.12. MA Písemné násobení dvojcif.činitelem  PS: str.27 cv.1,3,4,5,6

2.12. ČJ Podstatná jména, rozhovor  PS:str.39 cv.3,4  PS:str.40 cv.5,7   PS:str.41

2.12. MA Písemné násobení  PS:str.28 cv.7,11 

3.12. MA Písemné násobení dvoj.činitelem  PS:str.28 cv.8,9,10,12 + sloupeček  UČ:str.50 cv,5  DO SEŠITU

3.12. VLA ČR demokratický stát  PS:str.29,30,31,32,33

 

TÝDEN 23.11.-27.11.

23.11. ČJ Skloňování pod.jmen TČJ5 - 23.11.2020.pdf

23.11. AJ Otázky a krátké odpovědi se slovesem být UČ21/2,3,4; PS16/1,2,3,4

to be-otázka.JPGto be-kr.odpověď.JPG

24.11. MA Písemné odčítání  TMA5 - 24.1.2020.pdf  

24.11. VLA Povrch, vodstvo ČR TVLA5 - 24.11.2020.pdf

25.11. Jak vznikl vesmír https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o

Hvězdy a souhvězdí UČ29-30; 25.11.souhvězdí.jpg

Opakování PS15-16 (Dú16/5)

 modelování do 27.11. (Teams) 25.11.souhvězdí-Dú.jpg

25.11. ČJ Skloňování pod.jmen  TČJ5 - 25.11.2020.pdf

26.11. MA Písemné násobení jednocif. i dvojcif. činitelem  TMA5 - 26.11.2020.pdf

26.11. AJ procvičování otázek a krátkých odpovědí se slovesem To be.

úkol 26.11.AJ-sešit1.jpg26.11.AJ-sešit2.jpg

PS16/1,2,3,4

27.11. KONZULTACE  KONZULTACE 5.pdf

 

TÝDEN 16.11.-20.11.

16.11. AJ Práce s texty - Orangutan; Your story - Monsters! (zadání viz. předchozí týden) 

Monsters Aj2-5r.pdf -  poslat do pátku 20.11. nafocený doplněný text a obrázek příšery (přes Teams nebo e-mail)

Přivlastňování do AJ-Š:  16.11. přivlastňování-procvič..jpg - poslat do pátku 20.11.

16.11. ČJ  Podstatná jména - číslo  TČJ5 - 16.11.2020.pdf

18.11. PŘ Sluneční soustava - planety Zadání-sluneční soustava.jpg

https://slideplayer.cz/slide/3060649/

https://www.youtube.com/watch?v=W3UDeF3qotY

zatmění Slunce Zatmění.jpg 

18.11. ČJ Podstatná jména - číslo, rod TČJ5 - 18.11.2020.pdf

19.11. AJ Poslech UČ20 příprava na otázky se slovesem BÝt: 1-50 Project 1 Third Edition Class CD.mp3

opakování - sloveso být, přivlastňování: PS 15/4,5,6; PS20/1                  

19.11. MA Písemné odčítání TMA5 - 19.11.2020.pdf

 20.11. KONZULTACE T konzultace 5 - 20.11.2020.pdf

 

TÝDEN 9.11.-13.11.

9.11. AJ 9.11.Zadání - týden.jpg 9.11.Přivlastňování 5.r..jpg, Aj1-5r.pdfAj2-5r.pdf

 Procvičování přivl. zájmen: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html

 Přivlastňovací zájmena: https://www.youtube.com/watch?v=FNx7cu8omxo

9.11. ČJ  Podstatná jména  TČJ5 - 9.11.2020.pdf

10.11. MA  Písemné sčítání  TMA5 - 10.11.2020.pdf 

10.11. VLA  Kontrola PS - kraje TVLA5 - 10.11.2020.pdf

11.11. PŘ Opakování Horniny-opak.11.11..jpg 

 Vesmír-Slunce11.11..jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=glzxM9AXlvU 

https://www.youtube.com/watch?v=pwf8YXSSnh4

11.11.  ČJ Podstatná jména - pád TČJ5 - 11.11.2020.pdf

12.11. MA  Písemné odčítání  TMA5 - 12.11.2020.pdf

___________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK

 Zdvojené souhlásky na rozhraní předpony a kořene  PČJ5 - 19.10.2020.pdf

Vyjmenovaná slova  PČJ5 - 21.10.2020.pdf

Vyjmenovaná slova  PČJ5 - 23.10.2020.pdf

Týden od 26.10.

Vyjmenovaná slova  PČJ5 - 26.10.2020.pdf

Hezké podzimní prázdniny

Týden od 2.11.

Slovní druhy  PČJ5 -2.11.2020.pdf

Slovní druhy  PČJ5 - 4.11.2020.pdf

Slovní druhy  PČJ5 - 6.11.2020.pdf

 

  MATEMATIKA 

Čísla větší než milion   PMA5 - 20.10.2020.pdf

Dělení, porovnávání čísel   PMA5 - 21.10.2020.pdf

Zaokrouhlování  PMA5 - 22.10.2020.pdf

Týden od 26.10.

Zaokrouhlování  PMA5 - 27.10.2020.pdf

Hezké podzimní prázdniny

Týden od 2.11.

Písemné sčítání  PMA5 - 3.11.2020.pdf

Dělení jednociferným činitelem  PMA5 4.11.2020.pdf

Písemné sčítání  PMA5 - 5.11.2020.pdf

 

VLASTIVĚDA

Jak dobře znáš ČR?   https://www.youtube.com/watch?v=Ax79vUFQe94

Pokračujte ve zpracovávání jednotlivých krajů.

Příprava na kontrolu PS  PVLA5 - 5.11.2020.pdf