Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty

Dokumenty

Rámcový plán rozvoje organizace a financování 

Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Plán rozvoje, modernizace a obnovy v rámci investic, kapacity a obměny zastaralého zařízení:
Malování všech prostor MŠ v rámci vyhlášky o hygienických pravidlech
Modernizace a obnova zařízení šatny
Modernizace lehátek a ložního prádla, včetně lůžkovin pro odpočinek 
Podlaha v herně, bezbariérová úprava, její modernizace
Výměna nefunkčních a zastaralých žaluzií
Modernizace prostor pro ukládání pomůcek na pozemku
Zajištění PC vybavení pro pedagogy (notebook), včetně datového úložiště
 
Pořízení a podpora přímé vyučovací práce učebními pomůckami a materiálem:
Nákup pomůcek pro děti s oslabením, pro podporu a zajištění inkluze dle zákona
Rozvoj kapacity dětské i pedagogické knihovny
Stavebnice a pomůcky podporující polytechnickou, environmentální, smyslovou a 
hudební výchovu
Programové vybavení IT pro podporu přímé vyučovací práce, především s předškoláky
Programové i materiální vybavení v souvislosti s poskytovanou logopedickou péčí asistentek
Vybavení pro hry v exteriéru školy sloužící k zdravému tělesnému rozvoji dětí, včetně pomůcek pro osvojení si dovedností v dopravní výchově
 
Plán vzdělávání pedagogických pracovníků: (včetně webinářů)
Oblast inkluzivního vzdělávání
Příprava pro vstup do školy
Inovativní metody v práci s předškolními dětmi
Rozvoj početních, řečových, motorických a smyslových dovedností u dětí
Všechny součásti prevence rizikového chování (dopravní výchova, chování, etika, ochrana dítěte, sociálně patologické jevy….)
Zdravotní tělesná výchova
Vzdělávání v obsluze PC a potřebného software
Vzdělávání vedení MŠ
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Plán rozvoje, modernizace a obnovy v rámci investic, kapacity a obměny zastaralého zařízení:
Malování prostor školy dle vyhlášky
Podpora investování do technologického vybavení (sluchátka k PC, datová úložiště, tablet…..)
Altán na pozemku školy, který by sloužil k výuce v exteriéru
Oprava podlah ve třídách (broušení a povrchová úprava)
Modernizace a bezbariérová úprava podlahy v dílně
Úložné prostory pro žákovskou i pedagogickou knihovnu
 
Pořízení a podpora přímé vyučovací práce učebními pomůckami a materiálem:
Nákup pomůcek souvisejících s podporou žáků s oslabením, výukovými problémy
Nákup pomůcek pro předměty prvouka, přírodověda, vlastivěda, matematika, cizí jazyk a tělesná výchova
Zajištění polytechnické výchovy-dílenské práce, práce na pozemku, stavebnicové díly…, včetně modernizace úložných prostor u pozemku
Rozvoj a modernizace knižního fondu žákovské knihovny a pedagogické knihovny
Pořízení naučných cd do výuky
 Nákup učebních pomůcek v rámci tělesné výchovy
Pořízení dětského obchodu jako součást výuky finanční gramotnosti
 
Plán vzdělávání pedagogických pracovníků: (včetně webinářů)
Oblast inkluzivního vzdělávání
Oblast žáků s oslabením, žáků nadaných
Rozšíření dovedností v práci s PC a software
Duševní hygiena pedagogů
Moderní výukové metody v jednotlivých předmětech
Polytechnická výchova
Čtenářská dílna, čtenářský deník
Zdravotní tělesná výchova
Všechny součásti prevence chování, dopravní výchova, sociálně patologické jevy
 Práce s kolektivem, třídou, řešení situací ve třídě
 
Ostatní plány v rámci vzdělávání zaměstnanců:
Vzdělávání ředitele školy v rámci hospodaření, řízení i pedagogického vedení školy, nových technologií a práce s nimi
Vzdělávání vedoucí školní kuchyně
 
Ostatní finanční potřeby:
V souladu s prohlášeními MŠMT o podpoře technologií ve školství zcela chybí zázemí financování softwarového vybavení nezbytného k provozu školy, nebo pedagogické činnosti, včetně výše uvedeného rozvoje dovedností v práci s nimi
prostředky na:
-softwarové programy (provoz webových stránek, školní jídelna, knihovna, matrika školy, včetně elektronické třídnice apod., testovací a evaluační programy pro žáky…) 
-podpora financování provozu internetových stránek poskytujících testovací, vzdělávací a informační služby, které souvisí se vzdělávání žáků, pedagogů nebo ředitele školy, především základní právní podpora
-vzhledem k čerpání dotací na modernizaci učeben a vybavení škol, není vůbec zohledněna několikaletá nákladnost dalšího provozu v oblasti nákupu služeb takových zařízení- revize, obnova či oprava elektroniky apod.
Budova školy:
Škola potřebuje zabezpečení vchodů do budovy, eventuálně zařízení podporující bezpečnost provozu školy v souvislosti s pohybem ven a dovnitř (spojené s výměnnou vchodových dveří, které jsou pro montáž těchto zařízení již nevyhovující)  
Všechny učebny mají nevyhovující stav zastínění oken
Zajištění moderního provozu školní kuchyně, především drobné přístroje usnadňující a urychlující práci
Oprava schodiště a jeho okolí - zábradlí, lingrusta, omítky
Dokončení výměny topných těles (kabinet, šatna ZŠ)
Škola by ráda měla topná tělesa osazena hlavicemi umožňující regulaci teploty, především v souladu s hygienickými předpisy a úspornými opatřeními
V blízké době bude potřeba výměna plynových kotlu za kotle s moderními technologiemi, které zajistí úsporný provoz budovy
Lze pořídit informační systém budovy, včetně řádné prezentace organizace pomocí systému vitrín, či nástěnek pro umístění informací vyplývajících především ze zákonné povinnosti 
Zpracovala: Mgr. Prokešová Eva                                                                                                       únor 2016