Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

 

 

 

 

                           Dotazník pro rodiče - anonymní

                                                                   

 

 

Celkem bylo rozdáno 21 ks dotazníků (sourozenci), vrátilo se jich 13.

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu, vážíme si všech odpovědí, i těch negativních.

 

Ve sloupečcích jsou sečteny vaše odpovědi.

 

 

Otázky

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

1. Poskytuje školka mému dítěti dobrou úroveň výchovy a vzdělání, aby bylo schopné vyrůst v zdravě sebevědomého jedince?

 11

 2

 

 

2. Jsem spokojen (-a) s kvalitou výchovy a vzdělání ve školce?

 13

 

 

 

3. Jsou na mé dítě kladeny vysoké požadavky?

 

 

 8

 5

4. Je doba, kterou tráví mé dítě ve školce, příliš dlouhá?

 1x akorát

 1

 4

 7

5. Je pro dítě přínos chodit do mateřské školy?

 12

 1

 

 

6. Vyhovuje Školní řád potřebám mého dítěte?

 8

 5

 

 

7. Poskytuje škola bezpečné prostředí pro mé dítě?

 13

 

 

 

8. Mluvíme často s dítětem o dění ve škole?

 9

 4

 

 

9. Mám možnost informovat se o úspěších i o problémech mého dítěte ve škole?

 11

 2

 

 

10. Vyhovuje mi osobní konzultace s učiteli více než klasické třídní schůzky?

 11

 2

 

 

11. Mám dobrý pocit z jednání se všemi pracovníky školy?

 12

 1

 

 

12. Mám možnost ovlivnit dění ve školce?

 2

 3

 7

 1x nic

13. Mám dobrý pocit z toho, že moje dítě navštěvuje tuto školku?

 12

 1

 

 

14. Má škola moderně vybavené prostory?

 5

 7

 1

 

15. Umí se školka prezentovat na veřejnosti?

 9

 4

 

 

16. Chtěli byste se podílet ve větší míře na chodu školky? A jakým způsobem

(můžete v závěru rozepsat)

 

 

 4

 9

17. Chodí vaše dítě rádo do školky?

 9

 3

 1

 

18. Poskytuje školní jídelna stravování na velmi dobré úrovni?

 7

 4

 1

 1

19. Mají děti dobrý vztah k učitelkám?

 11

 2

 

 

20. Chovají se učitelé k vašim dětem vstřícně a přátelsky?

 11

 2

 

 

21. Považujete komunikaci učitelek ohledně vašeho dítěte za objektivní?

 11

 2

 

 

22. Myslíte si, že nabídka doplňkových aktivit v rámci školního vyučování je dostatečná a obohacující?

(exkurze, výlety, návštěvy místních spolků - hasiči, myslivci, divadla, výlety do přírody, programy týkající se zdraví)

 7

 3

 2

 1x nic


 

23. Jste spokojeni s prací učitelek, kam vaše dítě dochází?

 11

 2

 

 

24. Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelé a vedení školy?

 12

 1

 

 

25. Máte dostatek informací o tom, jak vaše dítě ve školce prospívá, jak se mu zde daří a jste informováni o pokrocích v chování a vzdělání dítěte?

 13

 

 

 

26. Zajímají vedení školy vaše názory a připomínky?

 8

 4

 1x nic

 

 

 

Vážení rodiče, cokoliv nám chcete sdělit – připomínky,návrhy, možnosti podpory školky (finančně, věcné dary, jiné možnosti), negativní zprávy, pochvaly atd., rozepište níže, případně oslovte vedoucí učitelku MŠ.

                                                                                       Děkujeme

Ze 13 dotazníků mělo 5 rodičů tyto připomínky:

  1. 1x -zapojovat se do krajských soutěží v kresbě a ve zpěvu
  2. 1x -kroužky pro předškoláky
  3. 1x- návštěvy muzeí, divadel
  4. 1x-uzavírání MŠ v červenci a srpnu
  5. 1x-stravování - kvalitnější
  6. 1x-možnost obrátit se na rodiče a požádat je o pomoc
  7. 3x-pochvala učitelek za přístup k dětem a rodičům

K bodu 1. - do krajských kol ve zpěvu se nebudeme zapojovat - doprava. Co se týká zapojení se do krajských soutěžích v kresbě - dříve jsme hodně zapojovali, ale nikdy nebyla zpětná reakce od organizátorů v případě, že děti neuspěly. Nepřišlo žádné poděkování dětem za snahu např. obrázek, bonbóny apod. Vše pak zajišťovaly učitelky. Z důvodu chybějící zpětné vazby se do krajských kol nehlásíme.

K bodu 1. - kroužkům pro předškoláky se nebráníme, ale nepovedou je učitelky a nemohou zasahovat do vzdělávací oblasti školky. Rovněž nebude MŠ povolovat, aby dítě z MŠ odešlo na kroužek a zase se vrátilo do MŠ - po dřívějších zkušenostech nepřípustné. Kroužky jsou záležitostí rodičů.

K bodu 3. - jakékoliv cestování s dětmi za něčím komplikuje doprava. Autobus pro cca 20 dětí je velmi drahý a ne všichni rodiče jsou ochotny autobus platit. Z rozpočtu školy to nejde.

K bodu 4. - uvědomujeme si, že některým rodičům uzavřením MŠ komplikujeme situaci, ale všichni rodiče jsou dopředu o této situaci informováni již při zápisech do mateřské školy a nikdo nemá připomínek, až později. Uzavírání MŠ je především z ekonomického hlediska.

K bodu 5. - bylo uvedeno, že si rodič je ochoten připlatit za kvalitní mléko, za kvalitní ovoce, rodič preferuje zdravou stravu celkově.

K bodu 6. - rodič nás žádá, abychom se na něho obrátili s čím chceme pomoci a jak, co potřebujeme apod.

K bodu 7. - děkujeme za pochvalu, velice si toho vážíme a jsme rády, že jste (nebo jste byli pokud jde o děti, které odcházejí do ZŠ) s naší prací a přístupem spokojeni.

Obraťte se na nás vždy, kdy to budete pokládat za důležité. Každé připomínky si vážíme
a budeme se jí zabývat.