Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

 

Od pondělí 10. 5. 2021 je MŠ Novosedly nad Nežárkou otevřena

v plném rozsahu provozu 6:30-16:00h

Děti se netestují a nenosí roušky

Dodržují se nastavená hygienická pravidla.

……………………………………………………………………………………………………

Dítě předává a přebírá jen 1 zákonný zástupce v šatně MŠ.

Do budovy vstupuje za použití roušky, respirátoru, desinfekce a návleků na boty.

Prostory šatny MŠ i školy neprodleně opustí.

V šatně budou předávány, přebírány současně pouze 3 děti.

 

MŠMT priloha_904534216_0_Informace pro školy a školská zařízení_final k odeslání.pdf 

 

TŘÍDA PLNÁ KAMARÁDŮ
 Základní škola a mateřská škola  Novosedly Nad Nežárkou

 

        JEDNA, DVĚ,TŘI, ČTYŘI, PĚT,

        NÁM SE LÍBÍ CELÝ SVĚT.

        MÁME SE TU VŠICHNI RÁDI,

        JSME TU DOBŘÍ KAMARÁDI.

 

 

     Zápis dětí do mateřské školy
   při ZŠ a MŠ Novosedly nad Než.
          pro školní rok 2021-2022

se koná v době od 2.5. do 16.5.2021

-        Žádosti si můžete vytisknout na webových stránkách školy: www.zsnovosedlynn.cz v sekci MŠ, případně si ji vyzvednout ve škole
– předem domluvit ( pozor – nově potvrzuje lékař řádné očkování 
a doplňujete žádost o kopii rodného listu).

-        Vyplněnou žádost odevzdejte buď do schránky na budově školy, osobně po předchozí domluvě nebo elektronicky s podpisem.

 

      Kontakty: Tel.: 384791193  v době od 7,00  do  8,00hod.
                        

 

 

 

 

 

Zahájení vzdělávání dětí předškolního věku

 

-        Provoz mateřské školy je zahájen od 12.4.2021 pro děti s povinnou předškolní docházkou
a děti rodičů IZS.

-        V pondělí a čtvrtek je škola povinna testovat všechny děti.

-        Vzhledem k opatření budou děti MŠ v budově nejpozději do 7,40 hod.

-        Děti MŠ přichází s doprovodem jednoho zákonného zástupce do budovy hlavním (předním) vchodem.

-        Zákonní zástupci i děti jsou povinni dodržovat nastavená hygienická pravidla ve škole - zákonný zástupce používá respirátor.

-        Zákonný zástupce si otestuje své dítě a vyčká 15 min na výsledek testu.

-        Děti budou trávit celkově více času venku ( i řízená činnost bude dle počasí venku), proto své děti dostatečně vhodně oblečte.

-        Stravování a pitný režim probíhá v MŠ beze změn.

 

Provoz mateřské školy je od 7,00 hod.  do  15,00 hodin – projednáno se zřizovatelem.

Své dítě si vyzvedáváte buď zazvoněním na zvonek u dveří školy, dítě oblečeme a přivedeme, nebo na školní zahradě.

Všechny informace, se kterými je nutné se seznámit, jsou společné pro MŠ i ZŠ a jsou uvedeny na  webových stránkách školy – základní škola a aktuality.

 

   

 

Vážení rodiče,

prosíme, sledujte webové stránky školy, kde najdete potřebné informace o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství
a rozhodnutí zřizovatele a ředitele školy
.

Vše je uvedeno na hlavní stránce v sekci 

Základní škola a Aktuality

 

Úřední hodiny MŠ:

Pondělí 12,30 - 14,00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informace k provozu MŠ dle manuálu MŠMT vzhledem ke COVIDU-19
při řádném provozu

 • Zákonný zástupce přivádí dítě do MŠ a u vchodu provedou dezinfekci rukou, použijí návleky. V případě, že máte prokázáno, že jste na dezinfekci alergičtí, dezinfekci samozřejmě neprovádíte.

 

 • V šatně zákonný zástupce dítě převlékne a nezdržuje se zde.

 

 • Dítě předáte učitelce a to si odchází umýt ruce dle již naučeného postupu při mytí rukou. Nové děti se správně mýt ruce postupně naučí.

 

 • Do MŠ vstupuje jen jeden zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba. Není dovoleno přivádět s sebou další osoby (teta, babička…), dodržujte, prosím, s námi hygienická stanoviska, která musíme vzhledem k ochraně zdraví dětí a dospělých dodržovat.

 

 • V době předávání dětí (6,30 – 8,00) se nebudou poskytovat informace o dětech. Zákonný zástupce se může dostavit v úředních hodinách MŠ (PO- 12,30 – 14,00 - volejte, prosím, předem). Případně dle předem domluvené dohody s učitelkou – kontakty jsou uvedeny na webových stránkách školy.

 

 • Upozorňujeme zákonného zástupce, který přivádí dítě v době po 7,45 hod., že opustí prostory budovy školy nejdéle do 8,00 hodin (úklid, uzamčení budovy atd.).

 

 • Omlouvat dítě žádáme pouze písemnou omluvenkou rovněž na webových stránkách školy, v sekci MŠ.

 

 • Rovněž všechny Vaše dotazy prozatím zasílejte elektronicky (marie.kotkova@centrum.cz), omezte, prosím, telefonické dotazy a dotazy během naší práce s dětmi.

 

 • Zákonný zástupce je povinen aktualizovat všechny Vaše kontakty v MŠ (telefon, e-mail, pojišťovny…), ale i zdravotní stav dětí.

 

 • Aktivity během školního roku nad rámec ŠVP PV se budou konat v případě příznivých epidemiologických podmínek.

 

 • Potřebné informace Vám budeme poskytovat přes webové stránky školy (www.zsnovosedlynn.cz).

 

 • Provoz MŠ je beze změny.