Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

 

 

        27.10 . - 29. 10.  podzimní prázdniny - MŠ  uzavřena se souhlasem zřizovatele 

 

                                                                                       ZMĚNA

                                                         20.10.   Vánoční fotografování dětí

 .........................................................................................................................................................................................................

UPRAVUJEME WEBOVÉ STRÁNKY

ÚVODNÍ INFORMACE 

Vstup do budovy školy zůstává stejně organizován, jako v červnu: MŠ - přední vchod, ZŠ vraty, vchod ze zahrady.                  Rodiče dětí MŠ vstupují do budovy s respirátorem, použijí dezinfekci, návleky na obuv.

 

............................................................................................................................................................................... 

 

 

Od 1. 9. 2021 provoz MŠ v zavedeném režimu od 6:30 do 16:00 hodin.

............................................................................................................................. 

 Dále platí výjimečný pohyb osob v budově, které nejsou dětmi, žáky, zaměstnanci školy, rodiči dětí z MŠ, a výhradně za použití respirátoru.

.............................................................................................................................................

Stravování 

 • školní stravování probíhá beze změny v souladu s dodržováním stanovených hygienických pravidel
 • pitný režim jen součástí svačiny a oběda
 • nadstandardní pitný režim MŠ bude poskytován
 • důraz je na dodržování hygienických pravidel ze strany dětí a na doporučenou organizaci ve školní jídelně
 • personál školní kuchyně nosí prostředky ochrany dýchacích cest

……………………………………………………………………………………………………

Dítě předává a přebírá jen 1 zákonný zástupce v šatně MŠ.

Do budovy vstupuje za použití roušky, respirátoru, dezinfekce a návleků na boty.

Prostory šatny MŠ i školy neprodleně opustí.

V šatně budou předávány, přebírány současně pouze 3 děti.

........................................................................................................................................................................................................

  Vážení rodiče,

prosíme, sledujte webové stránky školy, kde najdete potřebné informace o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a rozhodnutí zřizovatele a ředitele školy, případně zřizovatele.

Vše je uvedeno na hlavní stránce v sekci  Aktuality

Úřední hodiny MŠ:

Pondělí 12,30 - 14,00 hodin

.................................................................................................................................................................................................. 

 Informace a pravidla k provozu MŠ  

 • Zákonný zástupce přivádí dítě do MŠ a u vchodu provedou dezinfekci rukou, použijí návleky. V případě, že máte prokázáno, že jste na dezinfekci alergičtí, dezinfekci samozřejmě neprovádíte.

 

 • V šatně zákonný zástupce dítě neprodleně převlékne a předá učitelce, dále se nezdržuje.

 

 • Dítě, které přichází do MŠ si odchází umýt ruce dle již naučeného postupu při mytí rukou. Nové děti se správně mýt ruce postupně naučí.

 

 • Do MŠ vstupuje jen jeden zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba. Není dovoleno přivádět s sebou další osoby (teta, babička…), dodržujte, prosím, s námi hygienická stanoviska, která musíme vzhledem k ochraně zdraví dětí a dospělých dodržovat.

 

 • V době předávání dětí (6,30 – 8,00) se nebudou poskytovat informace o dětech. Zákonný zástupce se může dostavit v úředních hodinách MŠ (PO- 12,30 – 14,00 - vhodné zavolat předem). Případně dle předem domluvené schůzky s učitelkou – kontakty jsou uvedeny na webových stránkách školy.

 

 • Upozorňujeme zákonného zástupce, který přivádí dítě v době po 7,45 hod., že opustí prostory budovy školy nejdéle do 8,00 hodin (úklid, uzamčení budovy atd.).

 

 • Omlouvat dítě žádáme pouze písemnou omluvenkou rovněž na webových stránkách školy, v sekci MŠ.

 

 • Rovněž všechny Vaše dotazy prioritně zasílejte elektronicky, omezte, dotazy během naší přímé práce s dětmi.

 

 • Zákonný zástupce je povinen neprodleně aktualizovat všechny kontakty v MŠ (telefon, e-mail, pojišťovny,…), především informace o zdravotním stavu dítěte.

 

 • Aktivity během školního roku nad rámec ŠVP PV se budou konat v případě příznivých epidemiologických podmínek.

 

 • Potřebné informace Vám budeme poskytovat přes webové stránky školy (www.zsnovosedlynn.cz).

 

 • Provoz MŠ je beze změny.