Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní knihovna

ŠKOLNÍ knihovna

KAŽDÁ KNÍŽKA SKRÝVÁ DVÍŘKA: DO DALEKÝCH KRAJŮ, DO NEZNÁMÝCH SVĚTŮ,

V LÉTĚ K ZIMĚ, V ZIMĚ K LÉTU. POJĎME VŠICHNI MEZI ŘÁDKY KNÍŽKOVÝMI

VRÁTKY PŘÍMO DO POHÁDKY! 

 

Důležité je vědět KDE a JAK informace najít, zhodnotit a využívat a že knihy stále patří do našeho moderního života

Funkce a charakteristika ŠK :

 • podpora čtenářství - pro děti, teenagery, pedagogy
 • informace - zdroj informací a aktivní přístup ke knize
 • komunikace - setkávání a relaxace
 • kultura - důvěra a bezpečí - volný čas pro četbu
 • dovednosti a návyky v práci s informacemi
 • další vzdělávání pedagogů
 • statistika o činnosti ŠK je povinná - formulář MŠMT

Poslání ŠK :

 • je zdrojem informační a komunikativní
 • finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou prostředky přidělené knihovně z rozpočtu školy, prostředky získané prostřednictvím grantů a darů
 • knižní fond tvoří tištěné dokumenty - knihy a periodika
 • knižní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy a formou nákupu z prostředků školy
 • aktualizace knižního fondu je prováděna po konzultaci s ředitelkou školy a pedagogy
 • dále jsou vyřazovány opotřebované, zastaralé a ztracené knihy
 • přístup do knihovny mají pouze děti a pedagogové naší školy

 Na naší škole školní knihovna funguje již několik let. Vedoucí knihovnicí je vychovatelka M.Němcová. Knihovna registruje žákovskou knihovnu, kde je 930 svazků a učitelskou knihovnu, která má 369 svazků. Navštěvuje ji 39 žáků základní školy. Knihy si mohou zapůjčit i děti z MŠ. Učitelé si v knihovně nejčastěji vypůjčují odbornou literaturu pro své další vzdělávání a využívají při vyučovacích hodinách.

Čtenáři se řídí :

 • knihy z knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci a učitelé školy
 • knihy se půjčují na dobu 14 dní a to současně nejvýše 3 svazky
 • vypůjčené svazky se nesmějí vyměňovat mezi sebou a nesmějí se půjčovat cizím osobám
 • knihy jsou vlastnictvím školy, proto se s nimi musí zacházet tak, aby se nepoškodily
 • každou knihu si čtenář při půjčování prohlédne a případné změny, závady ihned nahlásí
 • zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit podle rozhodnutí knihovnice
 • v místnosti, kde se nachází knihovna je nutno dodržovat pořádek, čistotu a klid
 • výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpůjční řád
 • půjčovní doba : pondělí ( oslovení p. vychovatelky)

Nové knihy zakoupené v roce 2020/2021

Do žákovské knihovny byly zakoupeny tyto knih :

Cesta do středu Země (Jules Werne), Volání divočiny (Jack London),  Kouzelnými vrátky pojďme za zvířátky (Romana Suchá), Kdo bydlí ve starém dubu (Jarmila Marešová), Hádej, hádej, hadači (Jiří Žáček), Jak souhvězdí dostala svá jména (Jana Eislerová), Případ pro tebe a klub tygrů (Thomas Brezina), Deník malého poseroutky (Jelf Kinney), Áďa spadla do kanálu (Sylva Francová), Proč se říká? (Petr Kostka), Veselé bajky (Marie Tetourová), Černí Šmoulové (Peyo), Dopravní výchova s Tondou a Barunkou (Pavla Žižková), Pohádečky (Michal Černík), Ježíškova dobrodružství (Irena Kaftanová), Malované čtení (Adolf Dudek), Český slabikář (Ivana Melicharová), Sloník Mumba a dobrodružná výprava (Monika Nikodemová), V Dlouhonosech zlobí čerti (Jiří Kahoun), Pošlem Hanku pro hádanku (Věra Provazníková), O čertech, medvědech, myškách (Jiří Kahoun)

Žákovská knihovna : 184 nových knih v hodnotě 8 795 Kč    - přírůstkové číslo- 1374

Učitelská knihovna : 7 nových knih v hodnotě 1 249 Kč         - přírůstkové číslo - 420

 

V rámci malého prostoru na chodbě, účastníci mohou využívat třídy, kde jsou k dispozici počítače s internetem. Pracovat mohou i s kopírkou a tiskárnou( ředitelna a dílna). Dále je možno používat interaktivní tabule - práce s knihou a výukové programy.

Znalosti a náměty jsou pak využívány při různých akcí ( např. besídky, Vánoce, Den matek aj.) Dále jsou velmi dobrou formou podávány při jednotlivých vyučovacích předmětech a ve školní družině. V dnešní době internetu, shunu a dalších aktivit, je radost z toho, že si ještě dokážeme udělat čas na pěkný zážitek s knihou.

Mimočítanková četba ve škole aneb co jsme přečetli ve školním roce :

 1. a 2. třída : Veselé bajky, Neposlušná kůzlátka a jiné pohádky, Obrázkové básničky, Pohádky do postýlky, Na louce a v lese, Abeceda, Domácí zvířátka, Pohádky ve verších

      3. třída :  Malá čarodějnice, Mach a Šebestová

      4. a 5. třída : 20 000 pod mořem, Cesta do středu Země, Deník malého poseroutky, Fimfárum