Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní knihovna

Školní knihovna

KAŽDÁ KNÍŽKA SKRÝVÝ DVÍŘKA: DO DALEKÝCH KRAJŮ, DO NEZNÁMÝCH SVĚTŮ,

V LÉTĚ K ZIMĚ, V ZIMĚ K LÉTU. POJĎME VŠICHNI MEZI ŘÁDKY KNÍŽKOVÝMI

VRÁTKY PŘÍMO DO POHÁDKY! 

 

Důležité je vědět KDE a JAK informace najít, zhodnotit a využívat a že knihy stále patří do našeho moderního života

Funkce a charakteristika ŠK :

 • podpora čtenářství - pro děti, teenagery, pedagogy
 • informace - zdroj informací a aktivní přístup ke knize
 • komunikace - setkávání a relaxace
 • kultura - důvěra a bezpečí - volný čas pro četbu
 • dovednosti a návyky v práci s informacemi
 • další vzdělávání pedagogů
 • statistika o činnosti ŠK je povinná - formulář MŠMT

Poslání ŠK :

 • je zdrojem informační a komunikativní
 • finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou prostředky přidělené knihovně z rozpočtu školy, prostředky získané prostřednictvím grantů a darů
 • knižní fond tvoří tištěné dokumenty - knihy a periodika
 • knižní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy a formou nákupu z prostředků školy
 • aktualizace knižního fondu je prováděna po konzultaci s ředitelkou školy a pedagogy
 • dále jsou vyřazovány opotřebované, zastaralé a ztracené knihy
 • přístup do knihovny mají pouze děti a pedagogové naší školy

 Na naší škole školní knihovna funguje již několik let. Vedoucí knihovnicí je vychovatelka M.Němcová. Knihovna registruje žákovskou knihovnu, kde je 930 svazků a učitelskou knihovnu, která má 369 svazků. Navštěvuje ji 39 žáků základní školy. Knihy si mohou zapůjčit i děti z MŠ. Učitelé si v knihovně nejčastěji vypůjčují odbornou literaturu pro své další vzdělávání a využívají při vyučovacích hodinách.

Čtenáři se řídí :

 • knihy z knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci a učitelé školy
 • knihy se půjčují na dobu 14 dní a to současně nejvýše 3 svazky
 • vypůjčené svazky se nesmějí vyměňovat mezi sebou a nesmějí se půjčovat cizím osobám
 • knihy jsou vlastnictvím školy, proto se s nimi musí zacházet tak, aby se nepoškodily
 • každou knihu si čtenář při půjčování prohlédne a případné změny, závady ihned nahlásí
 • zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit podle rozhodnutí knihovnice
 • v místnosti, kde se nachází knihovna je nutno dodržovat pořádek, čistotu a klid
 • výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpůjční řád
 • půjčovní doba : pondělí ( oslovení p. vychovatelky)

Nové knihy zakoupené v roce 2017/2018

Robinson Grusoe

O dětech a zvířátkách

Čertice Dorka

Spolkla mě knihovna

O chytré kmotře lišce

Z deníku kocoura Modroočka

Malá čarodějnice

Dášenka čili život štěněte

Odpadoví skřítkové

Kubula a Kuba Kubikula 

Do učitelské knihovny byly zakoupeny tyto knihy :

Tradiční český podzim

Tradiční české jaro

Tradiční české léto

Tradiční česká zima

Zakousněte se do knihy

Na hradě Bradě

Husité

Husův dům

Řemesla

Od jeskyně ke katedrále

Slovník aneb Praha má styl

Deskové hry - vyjmenovaná slova

 

Celkové výdaje na knihy v roce 2017/2018 činily 7 877 Kč. 

Dále se každý rok naše škole přihlašuje : "Celé Česko čte dětem" .

 

V rámci malého prostoru na chodbě, děti mohou využívat třídy, kde jsou k dispioici počítače s internetem. Pracovat mohou i s kopírkou a tiskárnou( ředitelna a dílna). Dále je možno používat interaktivní tabule - práce s knihou a výukové programy.

Mimočítanková četba ve škole aneb co děti přečetly v letošním školním roce 2017/2018 :

1. a 2. ročník - Máma, táta, Eda a já, Třídilka, Dášenka, Štaflík a Špagetka, Jakub a Jáchym, Malované čtení, Abeceda, Pohádky ve verších, Na louce a v lese, Domácí zvířata

 

3.ročník - Štaflík a Špagetka, Cipískova loupežnická knížka

4. a 5. ročník - Mach a Šebestová na cestách, Nevšední příběhy, Devatero pohádek

úbytek  : žákovská knihovna - 49 knih - 1 784,40 Kč - celkem v ŽK - 1 101 knih

               učitelská knihovna  - 218 knih - 4 141 Kč - celkem v UK- 403 knih

Počet výpůjček : 250 knih