Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní knihovna

ŠKOLNÍ knihovna

KAŽDÁ KNÍŽKA SKRÝVÝ DVÍŘKA: DO DALEKÝCH KRAJŮ, DO NEZNÁMÝCH SVĚTŮ,

V LÉTĚ K ZIMĚ, V ZIMĚ K LÉTU. POJĎME VŠICHNI MEZI ŘÁDKY KNÍŽKOVÝMI

VRÁTKY PŘÍMO DO POHÁDKY! 

 

Důležité je vědět KDE a JAK informace najít, zhodnotit a využívat a že knihy stále patří do našeho moderního života

Funkce a charakteristika ŠK :

 • podpora čtenářství - pro děti, teenagery, pedagogy
 • informace - zdroj informací a aktivní přístup ke knize
 • komunikace - setkávání a relaxace
 • kultura - důvěra a bezpečí - volný čas pro četbu
 • dovednosti a návyky v práci s informacemi
 • další vzdělávání pedagogů
 • statistika o činnosti ŠK je povinná - formulář MŠMT

Poslání ŠK :

 • je zdrojem informační a komunikativní
 • finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou prostředky přidělené knihovně z rozpočtu školy, prostředky získané prostřednictvím grantů a darů
 • knižní fond tvoří tištěné dokumenty - knihy a periodika
 • knižní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy a formou nákupu z prostředků školy
 • aktualizace knižního fondu je prováděna po konzultaci s ředitelkou školy a pedagogy
 • dále jsou vyřazovány opotřebované, zastaralé a ztracené knihy
 • přístup do knihovny mají pouze děti a pedagogové naší školy

 Na naší škole školní knihovna funguje již několik let. Vedoucí knihovnicí je vychovatelka M.Němcová. Knihovna registruje žákovskou knihovnu, kde je 930 svazků a učitelskou knihovnu, která má 369 svazků. Navštěvuje ji 39 žáků základní školy. Knihy si mohou zapůjčit i děti z MŠ. Učitelé si v knihovně nejčastěji vypůjčují odbornou literaturu pro své další vzdělávání a využívají při vyučovacích hodinách.

Čtenáři se řídí :

 • knihy z knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci a učitelé školy
 • knihy se půjčují na dobu 14 dní a to současně nejvýše 3 svazky
 • vypůjčené svazky se nesmějí vyměňovat mezi sebou a nesmějí se půjčovat cizím osobám
 • knihy jsou vlastnictvím školy, proto se s nimi musí zacházet tak, aby se nepoškodily
 • každou knihu si čtenář při půjčování prohlédne a případné změny, závady ihned nahlásí
 • zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit podle rozhodnutí knihovnice
 • v místnosti, kde se nachází knihovna je nutno dodržovat pořádek, čistotu a klid
 • výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpůjční řád
 • půjčovní doba : pondělí ( oslovení p. vychovatelky)

Nové knihy zakoupené v roce 2019/2020

Do učitelské knihovny byly zakoupeny tyto knih :

Dále se každý rok naše škole přihlašuje : "Celé Česko čte dětem" .

 

V rámci malého prostoru na chodbě, děti mohou využívat třídy, kde jsou k dispioici počítače s internetem. Pracovat mohou i s kopírkou a tiskárnou( ředitelna a dílna). Dále je možno používat interaktivní tabule - práce s knihou a výukové programy.

Mimočítanková četba ve škole aneb co děti přečetly ve školním roce :