Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní knihovna

Školní knihovna

KAŽDÁ KNÍŽKA SKRÝVÝ DVÍŘKA: DO DALEKÝCH KRAJŮ, DO NEZNÁMÝCH SVĚTŮ,

V LÉTĚ K ZIMĚ, V ZIMĚ K LÉTU. POJĎME VŠICHNI MEZI ŘÁDKY KNÍŽKOVÝMI

VRÁTKY PŘÍMO DO POHÁDKY! 

 

Důležité je vědět KDE a JAK informace najít, zhodnotit a využívat a že knihy stále patří do našeho moderního života

Funkce a charakteristika ŠK :

 • podpora čtenářství - pro děti, teenagery, pedagogy
 • informace - zdroj informací a aktivní přístup ke knize
 • komunikace - setkávání a relaxace
 • kultura - důvěra a bezpečí - volný čas pro četbu
 • dovednosti a návyky v práci s informacemi
 • další vzdělávání pedagogů
 • statistika o činnosti ŠK je povinná - formulář MŠMT

Poslání ŠK :

 • je zdrojem informační a komunikativní
 • finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou prostředky přidělené knihovně z rozpočtu školy, prostředky získané prostřednictvím grantů a darů
 • knižní fond tvoří tištěné dokumenty - knihy a periodika
 • knižní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy a formou nákupu z prostředků školy
 • aktualizace knižního fondu je prováděna po konzultaci s ředitelkou školy a pedagogy
 • dále jsou vyřazovány opotřebované, zastaralé a ztracené knihy
 • přístup do knihovny mají pouze děti a pedagogové naší školy

 Na naší škole školní knihovna funguje již několik let. Vedoucí knihovnicí je vychovatelka M.Němcová. Knihovna registruje žákovskou knihovnu, kde je 930 svazků a učitelskou knihovnu, která má 369 svazků. Navštěvuje ji 39 žáků základní školy. Knihy si mohou zapůjčit i děti z MŠ. Učitelé si v knihovně nejčastěji vypůjčují odbornou literaturu pro své další vzdělávání a využívají při vyučovacích hodinách.

Čtenáři se řídí :

 • knihy z knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci a učitelé školy
 • knihy se půjčují na dobu 14 dní a to současně nejvýše 3 svazky
 • vypůjčené svazky se nesmějí vyměňovat mezi sebou a nesmějí se půjčovat cizím osobám
 • knihy jsou vlastnictvím školy, proto se s nimi musí zacházet tak, aby se nepoškodily
 • každou knihu si čtenář při půjčování prohlédne a případné změny, závady ihned nahlásí
 • zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit podle rozhodnutí knihovnice
 • v místnosti, kde se nachází knihovna je nutno dodržovat pořádek, čistotu a klid
 • výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpůjční řád
 • půjčovní doba : pondělí ( oslovení p. vychovatelky)

Nové knihy zakoupené v roce 2015/2016

Obrázkové básničky - nejvíce využívají žáci 1. a 2. ročníku

Meluzína Severýna

O dětech a zvířátkách

Čas klaunů a sněhuláků

Mach a Šebestová ve škole  - dar OÚ Roseč - Noc s Andersenem

 

Do učitelské knihovny byly zakoupeny tyto knihy :

Jaro, léto, podzim, zima

Zimní a vánoční písně 1. a 2. díl

Rok s krtkem

Do - re -mi 1. a 2 díl

Zpěvník

Hrajeme si ve školce + CD

Zpíválek, Řemesla ve hře, Míša Růžičková, Inka Rybářová

Celkové výdaje na knihy v roce 2015/2016 činily 6 342 Kč. 

Dále se každý rok naše škole přihlašuje : "Celé Česko čte dětem" -  kde nám četli:

p. Šmíd Stanislav - hasič z povolání - ukázka -  co vřechno musí mít hasič

p. Lebeda Jan - autor knížek pro děti - Medovníček

p. Svobodová - herečka divadla z Prahy

p. Mencl Filip - starosta obce Novosedly nad Nežárkou ( 6.týden 1. -7.6.2016)

V rámci malého prostoru na chodbě, děti mohou využívat třídy, kde jsou k dispizici počítače s internetem. Pracovat mohou i s kopírkou a tiskárnou( ředitelna a dílna). Dále je možno používat interaktivní tabule - práce s knihou a výukové programy.

Mimočítanková četba ve škole aneb co děti přečetly v letošním školním roce 2015/2016 :

1.ročník - Moje abeceda, Slabikář, První čtení

2. ročník - Mach a Šebestová, Hajný Robátko, Pohádky z mechu a kapradí, Ferda ravenec, Pejsek a kočička, Neposlušná kůzlátka, První čtení

3.ročník - Mach a Šebestová, Hajný Robátko, Pohádky z mechu a kapradí, Ferda Mravenec, Rumcajs, Meluzína Severýna

4. a 5. ročník - České pověsti 1. a 2. díl, Dějiny a pověsti