Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > ŠVP PV

ŠVP PV

 

 

Školní vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání

 

 

 

„Chceme si hrát, učit se
a smát - do korálků poznání navlékneme nit, aby malý človíček mohl šťastně žít“.

 

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu

ŠVP PV s podtextem „Chceme si hrát, učit se a smát - do korálků poznání navlékneme nit, aby malý človíček mohl šťastně žít“ je zpracován učitelkami mateřské školy. Je zpracován v souladu s RVP PV a v souladu s obecně závaznými předpisy. ŠVP PV je povinná dokumentace a je dokumentem veřejným. Vytvoření ŠVP PV je plně v kompetenci pedagogů MŠ, ať už jde o vzdělávací obsah, způsob plánování, volbu metod a prostředků pro vzdělávací činnost či výběr programových a metodických zdrojů. Vzdělávací obsah slouží
pro přípravu vzdělávací nabídky, ta je předkládána v podobě integrovaných bloků. Integrované bloky musí být předškolnímu dítěti srozumitelné, proto vycházejí z jejich potřeb a zájmů. Všechny integrované bloky se  svým obsahem prolínají , navazují na sebe, doplňují se atd.
V platnosti zůstává dílčí projekt ŠVP PV „Logo cestičky pro hbité jazýčky“a stávající doprovodné programy. Do ŠVP PV je  zařazena podpora rozvíjení řečových dovedností dětí předškolního věku, rozvoj pracovních, konstruktivních a technických dovedností a podpora zájmu o přírodu a sport.
Ke ŠVP PV mohou být zpracovávány další doprovodné programy pro rozvoj dovedností.

Filosofie:
Podtext ŠVP PV  „Chceme si hrát, učit se a smát – do korálků poznání navlékneme nit, aby malý človíček mohl šťastně žít“ vyjadřuje,
že dítě vstupem do mateřské školy projde určitou časovou etapou. Pomyslnými korálky poznání si upevňuje dosavadní získané dovednosti
a návyky, rozvíjí si poznávací schopnosti a dovednosti a získává povědomí o celoživotním vzdělávání.

Dlouhodobé cíle:
Cílem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu, společně zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Dítě se musí v mateřské škole cítit bezpečně a jistě, nesmí být zatěžováno
či neurotizováno spěchem.

Chceme, aby dítě:

 •  vědělo, že mateřská škola je místem, kde ho mají rádi, kde se setkává s kamarády, kde se cítí bezpečně, kde mu vždy pomohou a ocení ho a kde bude objevovat a poznávat nový svět

 • v mateřské škole se cítilo co nejlépe

 • si vštípilo do povědomí, že v době, kdy opustí mateřskou školu, jej čeká dlouhá cesta dalšího poznávání, sebevzdělávání
  a plnění povinností

Záměrem je:

 • rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální

 • aby si dítě osvojovalo základní morální hodnoty, poznatky, schopnosti a dovednosti

 • aby dítě bylo schopno samostatně jednat a přijalo za své jednání i zodpovědnost

 • aby získalo základy pro další vzdělávání

Snahou celého kolektivu školy je spokojené a usměvavé dítě:

 • které se umí samo rozhodnout a stát si za svým rozhodnutím

 • které bude připraveno přijímat další informace a zpracovávat je v souladu s jeho věkovými možnostmi

 • které bude komunikovat s ostatními

 

 

Vzdělávací obsah :  "Chceme si hrát, učit se a smát ...do korálků poznání navlékneme nit,
aby malý človíček mohl šťastně žít"

 

 • KORÁLEK PŘÁTELSTVÍ...ANEB, ABY SE NÁM SPOLU LÍBÍLO
 • KORÁLEK PLNÝ BARVIČEK...ANEB NEJLEPŠÍ MALÍŘ JE PODZIM
 • KORÁLEK TĚŠENÍ...ANEB ZIMA JE PRIMA
 • KORÁLEK PROBUZENÍ...ANEB ZELENÁ SE ZELENÁ
 • KORÁLEK OLNÝ SLUNÍČKA...ANEB HŘEJ, SLUNÍČKO, HŘEJ

 

 

Celá verze ŠVP PV je k dispozici v mateřské škole - nástěnka na chodbě při vstupu do školy.