Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Žádost o OŠD

Žádost o OŠD

 

ŽÁDOST O ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

Správní orgán (škola):

 

Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

378 17 Novosedly nad Nežárkou 112

IČO: 709 85 120

zastoupená Mgr. Prokešová Eva, ředitel školy

 

 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte):

 

Jméno a příjmení, datum narození:  ..………………………….……………………………………...

 

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………..

 

Jiná adresa pro doručování[1]: ………………………………………………………………………….

 

Další kontaktní údaje (e-mail, telefon – nepovinné kontaktní údaje[2]): ……………………………….

 

 

Účastník řízení (dítě):

 

Jméno a příjmení dítěte: ………….…………………………………………………………………...

 

Datum narození: ………………………………………………………………………………………

 

Trvalé bydliště: ……………………………………….…………………………………….................

 

 

Na základě § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
žádám o odklad začátku povinné školní docházky dítěte, kterou má
nastoupit ve školním roce                  , o jeden školní rok.

 

K žádosti je třeba přiložit (1) doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a (2) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na www.zsnovosedlynn.cz, v sekci Úřední deska.

 

Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.

 

 

 

 

V …………………………… dne ……………………………………..

 

 

 

Podpis zákonného zástupce[3]: …………………………………………[1]Např. poštovní adresa, datová schránka.

[2]Uveďte, pokud chcete být jejich prostřednictvím v případě potřeby kontaktováni.

[3] Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře,máse za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.