Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Základní informace

Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

 

Trojtřídní škola se školní družinou, s oddělením mateřské školy, včetně školní jídelny a kuchyně

Adresa: 378 17 Novosedly nad Nežárkou 112

okres Jindřichův Hradec 

Telefon: 384 791 193   

ID DS: q8qev6

 

www.zsnovosedlynn.cz                  skola@zsnovosedlynn.cz

 

 

IČO:               709 85 120

DIČ:               CZ 709 85 120

 

Hlavní účet - provozní prostředky:

26 9393 214 / 0300

 

 

IZO ZŠ:        107 720 965

IZO MŠ:      107 532 719

IZO ŠD:       11 44 00 342

IZO ŠJ:        10 250 37 29

IPS:              650 036 361

 

Účet MŠMT- státní prostředky:

162 383 059 / 0600

 

 

Účet FKSP

162 387 367 / 0600

 

 

Vzdělávání v ZŠ probíhá od 1. do 5. ročníku dle ŠVP ZV „Pro život, ne pro školu se učíme“

Výchova v ŠD je vedena dle ŠVP ŠD „Barevná družina“

 

Výchova a vzdělávání v MŠ probíhá dle ŠVP PV „Chceme si hrát, učit se a smát – do korálků poznání navlékneme nit, aby malý človíček mohl šťastně žít.“

 

 

Ředitel školy, statutární zástupce:

Mgr. Prokešová Eva

Vedením MŠ pověřen:

Vacková Ivana

Vedení školní jídelny:

Tajmlová Blanka

 

 

Kapacita organizačních složek:

 

Základní škola

44

Školní družina

31

Mateřská škola

25

Školní jídelna

70

 

zřizovatel: Obec Novosedly nad Nežárkou

sídlo: Novosedly nad Nežárkou 182, 378 17, okres Jindřichův Hradec

IČO: 00 24 71 71, tel. 384 791 118

Personální zajištění organizace

 

 

Ředitel:

Mgr. Prokešová Eva

Třídní učitelka: 1. a 2. ročníku ZŠ:

Mgr. Prokešová Eva

Třídní učitelka: 4. a 5. ročníku ZŠ

Mgr. Jančurová Jitka

Třídní učitelka: 3. ročníku ZŠ

RNDr. Škeříková Andrea, Ph.D.

Učitel předmětu: Tělesná výchova, HV

Mgr. Činátl Pavel

Učitel předmětu: HV

Těsnohlídková Kateřina Dis

Učitelka předmětu: Informatika v 5.r.

Mgr. Šimánková Zuzana

     

Učitelka MŠ pověřená vedením:

Vacková Ivana

Učitelka MŠ:

Těsnohlídková Kateřina Dis

Školní asistent v ŠD a MŠ:

Veronika Farová

Školní asistent v ZŠ a MŠ

Moravcová Anna

Vychovatelka ŠD I.:

Němcová Marie 

Vychovatelka ŠD II.:

Farová Veronika

Vedoucí ŠJ:

Tajmlová Blanka

Školnice:

Zmrhalová Marta

Kuchařka:

Fáberová Lenka 

Pomocná síla v kuchyni

Čutová Alena

Topič:

Mgr. Mencl Filip

 

 

 

Přehled počtu žáků – školní rok 2021/2022

 

Základní škola celkem:

35

1. ročník

8

2. ročník

5

3. ročník

8

4. ročník

4

5. ročník

10

Školní družina:

 

Mateřská škola:

23

Školní jídelna:

70

 ______________________________________________________

 

 

 

Vstup do budovy je elektronický s dohledem.

Rodiče a veřejnost využije konzultační hodiny, dohodnuté schůzky telefonicky předem, případně dobu od 6:30 – 7:30, 13:00 – 16:00 hodin.

 

 

Kontrolu vstupu provádí především pracovnice školní družiny, učitelé MŠ a školnice.

 

Ředitel školy má právo otevírací dobu dočasně upravit v zájmu bezpečnosti žáků,

či v rámci mimořádného provozu ve škole.

 

____________________________________________________

Organizace dne ZŠ:

 

8,00

Začátek vyučování ZŠ

1. vyučovací hodina

8,00 – 8,45

2. vyučovací hodina

8,55 – 9,40

3. vyučovací hodina

10,00 – 10,45

4. vyučovací hodina

11,00 – 11,45

5. vyučovací hodina

11,55 – 12,40

6. vyučovací hodina

12,50 – 13,35

7. vyučovací hodina

13,45 – 14,30

 

Škola vyučuje některé předměty v blocích, které trvají 90 minut a učitel určí přestávku v práci žáků s ohledem na jejich hygienickou a duševní pohodu.

 

Organizace dne MŠ:

 

6,30 – 8,30

individuální i skupinové činnosti

8,30 – 9,00

svačina

 

9,00 – 9,30

činnost řízená učitelkou

9,30 – 11,30

pobyt venku

11,30 – 12,00

oběd

12,00 – 14,00

klid na lůžku

14,00 – 14,20

odpolední svačina

14,20 – 16,00

hry dětí

 

Konzultační hodiny ZŠ:

 

Mgr. Prokešová Eva

 ČT 12,30 – 14,00

Mgr. Jančurová Jitka

ČT 12,30 – 14,00

RNDr. Škeříková Andrea, Ph.D.

PO 12,00 – 13,00

 

Konzultační hodiny MŠ, ŠD: Informace získáte průběžně.

Nejlépe při příchodu nebo vyzvednutí dítěte z MŠ, ŠD.

____________________________________________________________

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

Ceny jednotlivých jídel:

 

věková skupina

přesnídávka

oběd

svačina

celkem:

MŠ děti 3-6 let

8 Kč

20 Kč

8 Kč

36 Kč

MŠ děti od 7 let

10 Kč

24Kč

10 Kč

44 Kč

  děti 7-10 let

10 Kč

24 Kč

-

34 Kč

  děti 11-14 let

11 Kč

26 Kč

-

37 Kč

 

 

Strava je placena inkasem na účet školy 26 9393 214/0300

k 15.dni každého měsíce.

 

Žádáme - odhlašujte stravu nejpozději do 7 hodin ráno.

 

vedoucí školní jídelny: Tajmlová Blanka tel.: 384 791 193

 

_______________________________________________________

 

Ve školním roce 2021/2022 je školní družina otevřena pro 1. – 5. ročník.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________

 

PROJEKTY ŠKOLY A ROZVOJOVÉ AKTIVITY

PRO DĚTI I RODIČE

 

ü CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM pravidelně

ü EKOŠKOLA dlouhodobě

ü AKTIVNÍ ŠKOLA pravidelně

ü OVOCE DO ŠKOL dlouhodobě

ü MLÉKO DO ŠKOL dlouhodobě

ü ZDRAVÉ ZUBY pravidelně

ü PLAVECKÝ VÝCVIK pravidelně

ü SBĚR BYLIN dlouhodobě

ü FINANČNÍ GRAMOTNOST průběžně

 

ü LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ

ü POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA MŠ

ü EU PENÍZE ŠKOLÁM dlouhodobě, aktuálně ŠABLONY I.,II.

ü ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ü PODPORA PRÁCE S IT TECHNOLOGIÍ