Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

UPRAVUJEME WEBOVÉ STRÁNKY

Základní škola

ÚVODNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

Vstup do budovy školy zůstává stejně organizován, jako v červnu: MŠ - přední vchod, ZŠ vraty, vchod ze zahrady.                  Rodiče vstupují do budovy s respirátorem, použijí desinfekci, návleky na obuv.

 

 Antigenní testování na začátku školního roku 2021/2022

Preventivní testování žáků 1. – 5. ročníku proběhne ve dnech:

středa 1. 9.         /        pondělí 6. 9.        /       čtvrtek  9. 9.

ve stejné organizaci, jako minulý školní rok. (při příchodu do školy-tělocvična)          

K testování využijeme antigenní testy z centrální dodávky.

I prvňáčci se poprvé budou testovat 1. září. Při testování uvítáme pomoc přítomných rodičů.
 

Testovat se nebudou žáci:

- kteří mají ukončené očkování (2. dávka nejpozději 17. 8. 2021), očkování doloží certifikátem,
- kteří prodělali onemocnění Covid-19 a dosud neuplynulo 180 dnů od prodělání nemoci, doloží potvrzením o pozitivním PCR testu,
- kteří doloží potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa.

Dále platí výjimečný pohyb osob ve škole, které nejsou dětmi, žáky, zaměstnanci školy, rodiči dětí z MŠ, výhradně za použití respirátoru.

Způsob a organizace testování se nemění.

Pokud rodič volí jiný typ schváleného testu, obstará si jej na vlastní náklady.                           Své dítě seznámí s použitím a nakládáním s takovým testem.

Žáci, kteří nebudou přítomni ve škole v den a hodiny testování, se podrobí testu neprodleně,     při příchodu do školy za asistence vychovatelky školní družiny.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítají testování, jsou přítomni ve škole v celém rozsahu, ale pouze v případě, že budou používat po celou dobu odpovídající ochranu dýchacích cest, i při vyučování, ve třídě, pobytu v ŠD apod. Nebude se spolužáky cvičit a zpívat.

V případě pozitivního testu v je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR. O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS.

..............................................................................................................................................

Stravování 

  • školní stravování probíhá beze změny v souladu s dodržováním stanovených hygienických pravidel
  • pitný režim jen součástí svačiny a oběda
  • nadstandardní pitný režim ZŠ nebude poskytován
  • stravování ZŠ je rozloženo do dvou neměnných skupin 
  • důraz je na dodržování hygienických pravidel ze strany dětí a na doporučenou organizaci ve školní jídelně
  • personál školní kuchyně nosí prostředky ochrany dýchacích cest

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„I cesta je cíl“ - pro úspěšnou cestu celým školním rokem