Telefon: +420 384 791 193 | E-mail: skola@zsnovosedlynn.cz
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zpráva o činnosti MŠ

Zpráva o činnosti MŠ

 

 

Zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2019/2020

 

 

 

Obsah:

Hodnocení koncepčního záměru školy

Hodnocení  prostředků k dosažení cílů

-        ŠVP PV

-        Přílohy

Hodnocení evaluačního procesu

 Dne:21.9.2020

1.    Základní údaje o škole

  Název: ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou
                    Novosedly nad Než. 112, 378 17
                    IČO: 70985120

Ředitel školy: Mgr. Eva Prokešová
Vedoucí učitelka MŠ: Marie Kotková
Učitelka mateřské školy: Ivana Vacková
Školní asistent v MŠ: Veronika Farová

Kontaktní údaje:
- tel.: 384791193
- e-mail:
skola@novosedlynn.cz
- www stránky:
www.zsnovosedlynn.cz

 

Hodnocení koncepčního záměru školy

 

Naším dlouhodobým cílem je podpora rodinné výchovy a společná komunikace mezi rodinou a mateřskou školou ve prospěch dítěte. Snažíme se, aby se dítě v MŠ cítilo co nejlépe – bezpečně a šťastně; aby poznalo, že ho zde mají všichni rádi a že nám může věřit.

Děti se rozvíjely po stránce fyzické, psychické a sociální. Upevňovaly si základní morální hodnoty, poznatky a dovednosti, získávaly základy pro další vzdělávání.
Vše bylo v souladu se ŠVP.

V jarním měsíci březnu bylo přerušeno vzdělávání předškolních dětí v době od 16.3.2020 do 22.5.2020 na základě doporučení MŠMT a v souladu s mimořádným opatřením MZČR – COVID-19.

 • Úplné hodnocení činnosti MŠ za uplynulý rok je k nahlédnutí v MŠ na vyžádání. 

 

Hodnocení prostředků k dosažení cílů

1) ŠVP PV

-        Zpracován v souladu s RVP PV, přizpůsoben podmínkám naší MŠ

-        Cílem je, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy pro své celoživotní vzdělávání

-        Rozpracován do pěti základních integrovaných bloků, nadále rozpracováván do jednotlivých témat – schéma ve třídě MŠ

Vzdělávací nabídka byla pestrá, pro děti zajímavá a přínosná.


Vzdělávací obsah:

 • dítě a jeho tělo
 • dítě a jeho psychika
 • dítě a ten druhý
 • dítě a společnost
 • dítě a svět        COVID – 19:

-        Po dobu uzavření provozu MŠ probíhala komunikace s dětmi a jejich rodiči prostřednictvím e-mailů. Vedoucí učitelka rozesílala dětem pracovní listy k tématům z IB Korálek probuzení…, logopedické pracovní listy, listy pro rozvíjení pohybové stránky – Cvičíme s pohádkou a dále pro volnou činnost – omalovánky. Fungovala zpětná vazba od rodičů. Někteří rodiče si přebírali PL osobně přes „okénko“ v dohodnutou dobu s učitelkou.

-        Po celou dobu byla dětem umožněna interaktivní výuka – Barevné kamínky.

 

 

Věcné podmínky:

 • životospráva
 • psychosociální podmínky
 • organizace
 • řízení mateřské školy
 • personální a pedagogické zajištění
 • spoluúčast rodičů

-                                                    

 

2) Přílohy:

Doprovodné programy:

1)    Program minimální prevence

2)    EVVO program „Paleta přírody“

3)    Celé Česko čte dětem

4)    Nářadí a stavebnice pro kluky a holčičkyAktivity mateřské školy

-        Zahájení školního roku ve třídě MŠ za přítomnosti starosty obce

-        Plavecký výcvik

-        Schůzky rodičů

-        Celoroční činnosti dle doprovodných programů

-        Projekt „Máme rádi zvířata“

-        Fotografování dětí – vánoční tématika

-        DVPP pedagogů

-        Komunitní osvětová setkávání – předvánoční dílnička

-        Adventní vystoupení u kovárny

-        Mikulášská nadílka

-        Vánoční nadílka

-        Adventní zpívání v kostele

-        Kino Třeboň – nejstarší děti – pohádka + účast při předávání vysvědčení školním dětem

-        Návštěva dětí v 1.třídě ZŠ

-        Projekt „Stavitel mostů“

-        Karneval

-        Projekt „Stavitel věží“

-        Elektronický zápis do MŠ

-        Loučení se s budoucími školáky bez přítomnosti rodičů

-        Fotografování – ukončení školního roku

 


Hodnocení evaluačního procesu

-        Systém evaluačních činností je vyhovující – vnější, vnitřní.

-        1 x ročně je zhodnocen ŠVP PV.

-        Vždy po ukončení IB je provedeno hodnocení a závěry jsou dále rozpracovávány do třídního vzdělávacího programu.

-        Vždy po ukončení tématu je provedeno krátké slovní zhodnocení – týden, čtrnáct dní.

 

 

Celkové závěry:

Projednat hodnocení školního roku 2019/2020  na pedagogické poradě.                          

Zapracovávat do TVP PV rezervy z hodnocení činnosti MŠ za upl.šk.rok.                        

Průběžně:

-        Ve spolupráci s ředitelkou školy a zřizovatelem zkvalitňovat věcné podmínky  pro  provoz  výchovně vzdělávací činnosti v MŠ                                                  

-         Prohlubovat spolupráci s rodiči.