Menu
Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou
Základní škola
a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

Základní informace

Počet  v roce 2023/2024 –  31 účastníků

Materiální vybavení školní družiny

Školní družina je  jedna velká místnost, která se dělí na dvě části - herna a pracovna.

Herna: slouží k odpočinku, velká postel s úložným prostorem, plno stavebnic a her, hrací koberce

Pracovna: pracovní stoly a židle, moderní nábytek, skříňky na pracovní materiál, počítače

Dále školní družina využívá: 

Zahrada: kryté pískoviště, místnost pro hračky a pomůcky ke hraní, prolézačky, houpačky a sestava Rudolf, hřiště na fotbal a ostatní míčové hry

Tvořivá dílna: stoly a židle, veškerý materiál k práci, hrnčířský kruh (práce s hlínou)

Tělocvična: nově opravená, pomůcky pro tělesnou výchovu

Okolí školy: louky, lesy, rybníky – vhodné místa pro výchovné, vzdělávací i rekreační vycházky 

Organizace režimu dne

Provozní doba školní  družiny je od pondělí do pátku a to od 6,30 hod. – do 16,00 hod.

06,30 hod. – 07,45 hod.  – 08,00 – ranní hry, přesun účastníků do jednotlivých tříd

11,45 hod.  – převzetí účastníků ze školy do školní družiny

12,10 hod. – odchod na oběd, hygiena

12,30 hod. – u některých účastníků začíná odpolední vyučování, ostatní účastníci :

12,30 hod. – 13,00 hod. – odpočinková činnost

13,00 hod. – 14,30 hod. – výchovně vzdělávací činnost : estetická, společensko- vědní, dramatická, hudební, pracovní, přírodovědná, sportovní činnost

Oblasti: Místo, kde žijeme, Člověk a jeho svět, Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví

Finanční gramotnost, Dopravní výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,

Korupce, Sexuální výchova, Obrana ČR, Mediální výchova

14,30 – 15,00 hod. – pobyt venku, tělocvična, volné hry

                                  – příprava na vyučování dle potřeby žáků a rodičů

15,00 – 16,00 hod. – odchody účastníků ze školní družiny dle přihlášek, rekreační č., stolní hry, úklid

Přihlašování a odhlašování účastníků

1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování účastníků ve školní družině zajišťuje vychovatelka.

2. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny, sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu účastníka ze školní družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti dítěte ve školní družině, odchylky od docházky účastníka nebo pokud má účastník odejít ze školní družiny jinak, či s jinou osobou než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost písemně.

Chování účastníků

1. Účastník bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští. Za účastníka, které bylo ve škole a do školní družiny se nedostavilo, vychovatelka nezodpovídá.

2. Doba pobytu účastníků ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3. Ve školní družině se účastníci řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem pro školní družinu, které jsou v budově školy.

4. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníků ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování výchovných opatření, případně klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud účastník soustavně narušuje školní řád a řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky ze školní družiny vyloučen.

Družina

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
slabý déšť 34 °C 18 °C
pátek 21. 6. zataženo 21/14 °C
sobota 22. 6. zataženo 23/11 °C
neděle 23. 6. jasno 25/11 °C

Omluvenka ZŠ

Omluvenka MŠ

Omluvenka ŠD

PROJEKTY, SPONZOŘI