Menu
Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou
Základní škola
a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

Historie MŠ

Prvopočátky mateřské školy sahají do roku 1957, kdy byl v obci zřízen Zemědělský útulek. Od roku 1966 nesl název Dětský útulek, a to až do léta 1975. Útulek fungoval převážně jen sezónně, dle potřeb zemědělského družstva.
Ve školním roce  1974/1975 byla podána žádost o změnu názvu z "Dětského útulku" na "Mateřskou školu". V témže roce byly provedeny úpravy interiéru celé budovy školy, začala se zřizovat školní jídelna. Provoz s názvem Mateřská škola začal 1. 9. 1975. Z důvodu navýšení počtu dětí mladších tří let, byly zřízeny Mikrojesle, které vedla zdravotní sestra a pečovala o pět dětí. Mikrojesle zanikly v roce 1990.

Dosud využívala mateřská škola prostory v přízemí budovy školy. Po roce 1990 se zařízení přestěhovalo do prvního patra
a v přízemí byl zřízen byt pro učitele - nyní obecní byt.
Celá budova školy prošla různými opravami a rekonstrukcemi - výměna oken, zateplení, plynofikace, fasáda, úprava zahrady , úprava sociálních zařízení a další. Dle finančních možností se škola nadále upravuje a renovuje.

Ve školním roce 2009/2010 se podařilo upravit hernu mateřské školy díky získané dotaci z Grantového programu na opravy a rekonstrukce MŠ - výměna podlahové krytiny, zakoupení nábytku  a dětských herních koutků.  V průběhu prázdnin v tomto školním roce byla upravena dopadová plocha pod dřevěnou sestavu "Rudolf" na školní  zahradě a opravena sedací plocha u dětského pískoviště.

O hlavních prázdninách školního roku 2010/2011 byly provedeny nátěry všech oken a dveří v celé budově školy. Ve školním  roce 2011/2012 byla o hlavních prázdninách - červenec a srpen 2012 provedena rekonstrukce školní kuchyně.
Dle finančních možností jsou prostory mateřské školy postupně vybavovány moderními pomůckami.
V červenci 2013 byla ve třídě a herně mateřské školy  provedena výměna svítidel - odpovídající bezpečnosti provozu.
O prázdninách školního roku 2014/2015 bylo na školní zahradě vybudováno nové dětské hřiště s prvky pro pohybový rozvoj dětí předškolního i školního věku. Slavnostně bylo otevřeno při zahájení nového školního roku 2015/2016.

PROJEKTY, SPONZOŘI