Menu
Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou
Základní škola
a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

Organizace vzdělávání

Vycházíme z potřeb dětí a jejich individuálních požadavků, proto může být organizace dne přizpůsobena tak, jak ji stanoví učitelka konající pedagogickou činnost v daný den.


Provozní doba mateřské školy je od 6,15 hodin do 16,15 hodin.

06,15 - 06,30

  • hygienicko-protiepidemický režim, zajištění vhodného mikroklimatu, prověření prostor MŠ z hlediska BOZP

06,30   -  08,30

  • vzájemné přivítání, spontánní hry a činnosti dětí, pohybová chvilka  

08,30   -  09,30

  • individuální i skupinové činnosti, hygiena, svačina, hygiena, činnosti řízené učitelkou

8,00     - 12,00

  • povinná předškolní docházka

09,30   -  11,30

  • pobyt venku

11,30   -  14,30

  • hygiena, oběd, hygiena, převlékání do pyžámek, poslech pohádky, postupné vstávání, odpolední svačina

14,30   -  16,00

  • spontánní hry dětí, případné dokončování činností, úklid hraček, rozloučení se s kamarády, učitelkou -  odchody domů

16,00 - 16,15

  • hygienicko-protiepidemický režim, zajištění vhodného mikroklimatu,administrativa

PROJEKTY, SPONZOŘI