Menu
Základní škola a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou
Základní škola
a mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

Aktuality ZŠ


   

              

 

  Akce a jiné činnosti jsou zveřejněny v kalendáři. Sledujte

 

 

 

    Hygienická pravidla Covid-19

  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně, v hygienickém zařízení, v ŠD jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
  • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně po dobu 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
  • Všechny učebny a ostatní prostory školy budou často intenzivně větrány okny, a to před příchodem žáků, během hodin i přestávek.
  • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou jednorázovýmipapírovými ručníky.
  • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
  • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
  • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci pohybují, dezinfikují se povrchy a předměty (např. kliky dveří, klávesnice, spínače světla…), které používá větší počet osob.
  • Dále platí případná doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství.

PROJEKTY, SPONZOŘI